אאא

בחצר הקודש סאדיגורה בלונדון משתתפים החסידים מידי בוקר בתפילת שחרית של חול המועד, תוך שהרבי עובר לפני התיבה באמירת הלל וההושענות.

התפילות נערכות באוהל ענק שהוקם במיוחד לאחר פטירת הרבי מסאדיגורה זצוק"ל, אביו של האדמו"ר שהפך למנהיג הקהילה בלונדון.

לאחר התפילה עורך הרבי 'לחיים' קצר לחסידים לרגל החג.