אאא

על פי החלטת קבינט הקורונה, מוסדות הלימוד נותרו היום (ראשון) סגורים, מלבד גני הילדים. משרד החינוך מפרסם בשעה זו את נתוני התחלואה בקרב ילדי הגנים ובקרב תלמידי החינוך המיוחד.

מהנתונים של משרד החינוך עולה, כי מתוך 592,000 ילדי הגנים (בגילאי 3-6), בכל רחבי הארץ, 750 ילדים נמצאו חולים בנגיף הקורונה.

על פי התחשיב, מדובר ב- 2.2 אחוזים, בעוד שחלקם מהאוכלוסייה הכללית הוא 6.48 אחוזים.

הטבלה המלאה
הטבלה המלאה

לעומת זאת, בקרב ילדי החינוך המיוחד עומד שיעור התחלואה של התלמידים על 0.56%, בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 1.33%.

מספר התלמידים החולים במוסדות אלה הוא 192 תלמידים חולים מתוך 121,294 תלמידים הבאים בשערי החינוך המיוחד.