אאא

הרה"ח יצחק דוד אלתר, בן האדמו"ר הפני מנחם מגור, חיתן היום (שלישי) את בנו בעיר נתניה. במעמד החופה, השתתפו האדמו"ר מצאנז, ואחיו של המחותן, ראש הישיבה הגר"ש אלתר.

אחרי החופה, שוחחו השניים ביניהם בחביבות ובמאור פנים. 

האדמו"ר מצאנז אמר: "מ'פרייט אייך צו זעהן, טוב להיפגש כשגם הזקנים מגיעים לשמחות כידוע מזוה"ק, בוודאי דער טאטע הרבי הפני מנחם זצ"ל, גם פה ויביא איתו השפעות טובות".

הגר"ש אלתר: הרבי שליט"א הרי מרא דאתרא כאן ובטח כל ההשפעות כאן עוברות דרכו, בפרט שמסתמא גם אביכם הרבי זצ"ל מקלויזנבורג, מגיע להשתתף עם אבא זצ"ל בשמחה.

ראש הישיבה העניק לאדמו"ר  את המאסף התורני "שמחת תורה" שהו"ל ע"י הקהילה ואמר: אולי לא כעת הזמן הראוי, אבל הרבי הוא הרי תורה ולתורה תמיד הזמן ראוי.

האדמו"ר מצאנז בירך אותו: "יוסיף ה' כהנה וכהנה מתוך מנוחת הנפש".