אאא

ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר ערך מעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה בהשתתפות קהל חסידיו ותלמידיו. לאחר מכן נשא בפניהם דברי חיזוק.

בדבריו עמד על כך שבחנוכה עלינו להתרומם ולשנות את ההסתכלות על חיי העולם, להבין שהם רק תחנה ארעית בדרך לעולם הבא, וזהו ביאור דברי הגמרא "צריך נר אחרת להשתמש לאורה" - צריך לסגל ראייה והסתכלות אחרת.

בזה ביאר גם את דברי הגמרא בשיעור ההדלקה "עד דכליא רגלא דתרמודאי" אנשי תרמוד מובא בחז"ל שהיו בעלי עיניים טרוטות, שהכוונה לפי ביאור רש"י "קצרי רואי" כאלו שהסתכלותם היא גשמית ולא רוחנית.

 השירה במעמד

"ואין הכוונה לחיים אחרים לגמרי, אלא בכל מקום בו נמצאים, אם בבית המדרש, אם בעבודה, אם בבית ובכל מקום, אפשר תמיד לסגל את הראייה הרוחנית וההסתכלות המרוממת, ולכן חנוכה מכונה 'מנוחה' (חנו בכ"ה) למרות שאינו יום טוב, כי המטרה לחיות באווירה של מנוחה של קדושה גם כשנמצאים בתוך חיי היומיום השוטפים".

"ואיננו מחפשים ראייה עמוקה יותר בגשם העולם, ואם היום מוסיפים ראייה בתת ותלת מימד אנחנו די לנו בפחות מכך, אנו מבקשים להוסיף בראייה הרוחנית. ולכן בפרשה מובא ראשית לכל "ויהי השם את יוסף" - חייו היו בראש הראשונה עם אלוקיו, ורק אחר כך את עסקיו והצלחתו הכלכלית "ויהי איש מצליח", ואחר כך לבסוף את מיקומו הגיאוגרפי "ויהי בבית אדוניו המצרי", הקדושה היא העומדת בראש מעייני הצדיק ואיתה הוא חי. יעזור השם שנזכה להאיר את חיינו באור הקדושה".