אאא

בחסידות זוטשקא בבני ברק נערך 'טיש' מיוחד לרגל 'זאת חנוכה' - יום שנחשב מרכזי וחושב מאד בחצרות החסידים.

כחלק מהיותו 'יום חיתום הדין', לבש האדמו"ר את ה'קיטל' הלבן, המיועד בדרך כל ל'ימים הנוראים'.

במהלך עריכת השולחן שיבח הרבי את אברכי הכולל שבראשותו, הלומדים את הלכות שבת בשקדנות, וכן את אלו שמשתתפים בהחזקת הכולל החשוב.

לאחר מכן קרא האדמו"ר את ה'קוויטלאך' המיוחדים שהגישו החסידים, תוך שהם שרים ניגוני התעוררות.