אאא

רבני בית הדין של 'העדה החרדית', בראשות גאב"ד 'העדה' הגאון רבי יצחק טוביה וייס, יוצאים בקריאה מיוחדת בשל נתוני התחלואה הקשים בקרב הציבור החרדי.

תחת הכותרת "עננו העונה בעת צרה", כותבים הרבנים כי המצב זועק לרחמי שמיים לתפילה ולתחנונים, כאשר מקרוב ומרחוק שומעים שמועות מכאיבות על ריבוי חולים ר"ח במכה המהלכת.

"שמענו היום מהעסקנים החשובים מארגון 'חסדי עמרם' המתמסרים בהצלת נפשות, על אלפי מקרים, ובהם מקרים קשים ביותר, ביניהם נשים צעירות אמהות לילדים, ואף ילדי תשב"ר הנאבקים על חייהם ומצפים לרחמי שמיים המרובים", כותבים דייני 'העדה'

עוד הם כותבים כי "בשעה זו ובמצב קשה זה יש לכל אחד לבדוק ולפשפש בדקי לבבות ביתו, ולהתחזק בג' עמודי העולם, תורה עבודה וצדקה, ולנצל את הזמן ללימוד תורה כל אחד ואחד כפי יכולתו, ובפרט תלמידי תשב"ר, בחורי הישיבות ואברכי הכוללים, לבל יחסר מתכונת לימודם ככל האפשר, להרבות בצדקה ולהתחזק בקדושה ובצניעות".

המודעה
המודעה
הגדלה

בנוסף מזכירים הרבנים את התקנה המיוחדת שתיקנו באמירת סדר אבינו מלכינו בתפילת שחרית, אמירת ג' פרקי תהילים ופיטום הקטורת בכוונה בתפילת מנחה, ואף את התקנה שלא לזמר בכלי זמר בחתונות הנערכות בירושלים.

לסיום מדגישים רבני העדה כי "כמובן ופשוט ואין מן הצורך להזהיר שמי שיש לו חשש הדבקת החולי ישאר בביתו, וישמור על בריאותו ובריאות סביבתו שלא יגיעו לידי חולי וסכנה חלילה".