אאא

ראש ישיבות אורחות תורה וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן, קיים שיחה עם המשפיע הישיבתי הגאון רבי אהרון בירנצוויג והסביר לו בשם אביו, מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, כי "צריך ללמוד מהחסידים להכניס את ה'חמימות' בעבודת השם"

את הדברים אמר הגר"ש אתמול (רביעי) לרב בירנצוייג, ר"מ בישיבת מיר ומייסד "ועד מבקשי השם" לבני הישיבות, שנכנס להתייעצות במעונו, בשל כך שהוא נקרא מעת לעת, לשאת דברים בתוככי היכלי הישיבות.

הרב בירנצוויג, ביקש לשמוע את דעתו של הגר"ש, בשורה של פרטים הקשורים גם לחלק זה של פעילותו למען בחורי הישיבות.

וכך אמר הגר"ש: "אבא אמר תמיד שהדבר הכי גדול זה זיכוי הרבים, כך גם שמעתי מיבדלחט"א הגאון ר' דן סגל בשם אבא, ובהקשר לצורה שבה אתם פועלים בקרב בני הישיבות, אבא היה אומר שאנחנו צריכים ללמוד מהחסידים לעבוד את השי"ת עם חמימות ורגש".

יצוין, כי "ועד מבקשי השם", הוקם ע"י הרב בירנצוייג, במטרה לרומם את בני הישיבות ולחזק את רוחם לעליה בתורה ויראת השם מתוך אווירה שמחה ונעימות, הועד מתקיים בכל יום מימי השבוע, כאשר בכל יום הוא נודד לאזור אחר בארץ, לירושלים לבני ברק, לבית שמש ומודיעין עילית.

במסגרת ה"ועד" מתכנסים הבחורים יחד עם הרב בירנצוויג, כאשר במפגש נאמרים דברי תורה, המתובלים בשירה וניגוני רגש, על שולחנות ערוכים כיד המלך.