אאא

חבר מועצת גדולי התורה החדש וראש ישיבת מאור התלמוד, הגאון רבי אברהם יצחק קוק, עלה למעונו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין וביקש ברכה לבחורים שיושבים ולומדים בליל פורים.

ראש הישיבה ענה: "הם יכולים לתת ברכות, שיתנו לי ברכה, זה דבר מיוחד שהבחורים לומדים בפורים, זו התקדמות, אכשר דרא".

הגרא"י קוק אף הוסיף לספר לראש הישיבה שהבחורים יישארו ללמוד גם בפורים בישיבה - והשנה יאספו כסף רק דרך הטלפון.

ראש הישיבה היה מרוצה מכך ובירך את הרב קוק והבחורים ואף הרים תרומה לת"ת של הישיבה.

צפו בווידאו