אאא

שיכור יקר! בא תשתה, רוצה עוד יין טוב?
זה מצווה 'עד דלא ידע' - אתה מהדר במצוות!
אתה יודע למה אתה כזה שיכור?
אתה רוצה לשכוח הכל - ומהכל!
המשגיח, הבוס, האישה שמשגעת אותך, או השידוך שנשאר בחלומות...
איך אתה נראה?
שר ורוקד, צוחק ובוכה, מכניס לפה ומוציא...
נכנס יין – יצא סוד! קח עוד כוס... קח 'קורונה'.
כל הסודות יוצאים...
אתה לא שומע את הסודות שאתה מסתיר - גם מעצמך!
אם יקליטו אותך, לא תאמין!
יש הקלטה משנה שעברה, רוצה לשמוע?
מתחיל משעשע, ואז...
איבדת את הראש והשכל ... אבל – לגמרי! בכית וצעקת:
"טאטע טאטע, ה' אני אוהב אותך, מת עליך, שרוף עליך..."
הקורונה הרסה את החייים, נשבר לי מהכל! לא רק לי, לכל העולם...
פעם היה... ישיבה - היה, תפילה - היה, לימוד - היה...
יש היום, הרבה חברים ברחוב, ועוד...
איפה אביי ורבה... אי שם רחוק...
התחלת לשיר: "קה אכסוף נועם השבת..." מה עבר עליך?
היכן אתה בסעודת שבת? הכיסא שלך נשאר 'מיותם'?
מאיפה השיר הזה? מה נסגר איתך?
הורדת את המחיצות והמסכים? ממי? ממני וממך? מנשמתך?
אני לא מכירה אותך ככה... אתה, אתה בטח לא מכיר את עצמך...
הדעת הסתלקה, אבד השכל... עף לכפרות...
השכל, שמשאיר אותך אדיש כל השנה...
והרצון שלך בוער בפנים... עוד פעם צעקת 'טאטע'...
הנשמה שלך צועקת ובוכה - מאירה...
אולי לכן, יש מצווה להשתכר?
ה' הטוב, אוהב אותך - דווקא - ככה!!!
היין שורף אותך - כמו אש!
והאש - מדליקה את נשמתך, שכבויה כל השנה...
שלהבת נשמתך עולה ונדלקת מאליה, ואתה לא יכול לעצור אותה – ולא רוצה! כי אתה מחפש להדליק את האמת שבוערת בך.
אתה חושף את האור הפנימי של החלק ה'אלוקי' שבך, אור שלא כבה לעולם!
הקב"ה מחכה לצעקת "טאטע" שלך - הרבה זמן!
הוא - מקשיב שומע – נהנה ומתענג!
אור פורים מאיר עליך, וזהו - 'יסוד אבא'.
יסוד 'אבא' כי הקב"ה הוא - אבא שלך! והוא אוהב אותך!
אצל 'אבא': הבן חשוב, כי הוא בן!
שום קיטרוג לא יקלקל ויפריד את הקשר הזה! בן נשאר בן!
הבן – לא צריך לעשות כלום! כדי להיות אהוב על אביו!
"בנים אתם לה' אלוקיכם"... אהבה שאינה תלויה בדבר!
"אשריך ישראל, מי כמוך..."! אין כמוך! לא היה ולא יהיה!
אור האהבה חי וקיים - בכל רגע ובכל מצב.
גם בשאול תחתיות... ה' איתך שם, כמו במשתה אחשוורוש...
דווקא בזמן 'הסתרה בתוך ההסתרה' מתגלה - האור העוצמתי!
לא יאומן! ממש – ככה! קח עוד כוסית...
הצעקה שלך היא הארה שמתגלה בפורים, שתאיר בך - כל השנה.
אל תפריע לעצמך לבטא את ה'בפנוכו' שלך...
האור שהתגלה בך מבטא את 'יחוד ה'' בעולם...
עכשיו אתה צועק את נשמתך - בלי בושה:
"לא יבושו ולא יכלמו לנצח – כל החוסים בך"!
"תכלית הידיעה שלא נדע" - לא צריך לדעת!
כי אני כבר יודע! יותר מדי יודע!
רק שה'דעת' הזאת היא - שחוסמת אותי.
ה'דעת '– החכמה שלי עושה מחיצה ביני לבין אבא.
ה' אוהב אותך 'ככה' = שיכור!
מה זה 'ככה'? ככה זה - ככה!
"ככה" – כתר כל הכתרים
שיכור יקר! תקשיב טוב, גם אם אתה ליטאי או ספרדי,
הבעל שם טוב הקדוש אומר, שבפורים מאיר אור נשגב שנקרא:
"כ'תר כ'ל ה'כתרים"! ראשי תיבות "ככ"ה".
הבנת מה זה 'ככה'? לא הבנת?
זה רמוז בפסוק: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו".
הקב"ה אוהב אותך, למרות ש'פישלת', למה? ככה!
"ככה עלתה במחשבתי תחילה" - "ככה"! אל תשאל שאלות!
אין תנאים לאהבה, היא נובעת מעצם הנשמה האלוקית - שבך!
ה'חלק' האלוקי – שלא נכבה לעולם! אתה תמיד אהוב! תזכור!
'ככה' – הוא האור המתגלה בפורים – זאת נקודת 'היהודי' שבך.
נקודה שנסתרת בכל יהודי, ולכן, הקב"ה ציווה עליך להשתכר.
כי "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו".
הקב"ה רוצה להשאיר לך תמיד דרך חזרה... דרך האהבה...
מידת ודרגת "כ'תר כ'ל ה'כתרים", והוא סוד: "ככה"!
בפורים יורד "אור העליון" שמאיר את הנקודה זאת.
אבל, כדי שהיא תאיר:
צריך לסלק את הדעת! לאבד את השכל! לכן השתכרת!
אתה מרגיש ת'אמת הזאת?
שום דבר לא יפריד אותך מ'אבא' – סתם מסך עשן ואייפון...
תדליק את האש, הלב שלך בוער, והוא - לא יכבה לעולם.
אבא מחכה שתחזור אליו, הוא רוצה לגלות לך את אהבתו אליך...
'אור הכתר' – אור האהבה שמתגלה בפורים מקרב אותך בצעדי ריקוד לאבא...
שיכור יקר, תשיר תרקוד, ותגלה את האמת שבליבך.
"כל הפושט יד נותנים לו", רק תבקש ותקבל!
מי טיפש שיוותר על המתנות המיוחדות של פורים?
לא המצאתי את זה – האריז"ל אומר זאת! אמת לאמיתה!
בפורים מתגלים אורות גבוהים – 'אור הכתר'!
בא נחזיר למלך את ה'כתר' – לא צריך כתר קורונה...
הוא המלך – ואתה בן מלך...
בוא תשתה עוד קצת, זה יין משובח...
אז, שיהיה לך – 'ככה' פורים שמח!