אאא

בצל הגבלות העוצר הלילי שהתקיים בחג הפורים, תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בעיר חדרה אזרו עוז ובמקום לצאת למסיבות, חבשו את ספסלי היכל בית המדרש לסדר לימוד מיוחד שנמשך זמן ארוך.

זה נעשה במסגרת סדר לימוד מיוחד שנטווה מראש; הבחורים לקחו סוגיה במסכת מגילה והתפלפלו בה לאורך שעות ארוכות בריתחא דאורייתא מרובה.

ראשי הישיבה שנטלו חלק בסדר הלימוד, השמיעו בפני התלמידים דרשות על חג-הפורים ועוררו על מעלת תלמידי הישיבה אשר מקדישים את הזמן הנעלה ללימוד התורה שבזה מחזיקים את העולם.

לאחר שעות ארוכות שבהם היו ספונים בלימוד תורה, פצחו התלמידים וצוות הישיבה בריקודים סוערים לכבודו של יום ויצאו לקיים את שאר מצוות הפורים.