אאא

מסכת פסחים, דף ק"ב - בעברית:  

 

מסכת פסחים, דף ק"ב - באידיש:  

 

מסכת פסחים, דף ק"ב - באנגלית: 

 

מסכת פסחים, דף ק"ב - בצרפתית: 

 

מסכת פסחים, דף ק"ב - בספרדית: