אאא

כמדי מועד וחג, ראש ישיבת פוניבז' ומראשי 'הפלג הירושלמי', הגאון רבי שמואל מרקוביץ', עלה לירושלים גם בחול המועד פסח השנה, כדי למסור שיעור בענייני החג.

לשיעור המיוחד, הגיעו כל בוגרי ואוהדי ישיבת פוניבז', השיעור עסק בענייני קרבן פסח ולאחר מכן, עבר ראש הישיבה לדבר גם בדברים מענייני החג.

כשהסתיים השיעור, עברו השומעים יחד עם ילדיהם כדי לאחל לראש הישיבה א'גוט מועד' ולקחו את הילדים להתברך מראש הישיבה.

צפו בתיעוד