אאא

סגולות לשביעי של פסח

תדמיין שהים כבר נקרע – ותתחיל לשיר!

או – מי שצריך 'קריעת ים סוף' – זה היום בלילה!

ליל שביעי של פסח נקרא: ליל הישועות.

כל מי שצריך 'שיקרע לו הים' – מוזמן – הלילה בחצות.

בליל שביעי של פסח יש הנהגה מיוחדת שגילה האריז"ל, שנקראת:

'בעתיקא תליא מילתא' – הנהגת 'אריך אנפין'.

הנהגה שאומרת, שהתקווה תלויה -  אך רק ברצון ורחמי ה'.

הקב"ה בכבודו ובעצמו - מעורר עליך את הרחמים העליונים!

ומביא ישועה - בהנהגה ניסית - 'מעל הטבע'!

בלי קשר לחובות וזכויות, או למצב רוחני, תבטח בקב"ה – לא תתאכזב!

אמונה היא הדרך להגיע אליך – ולישועה!

הקב"ה הוא היחיד שיכול לקרוע עבורך את - מידת הדין!

"הבוטח בה' חסד יסובבנו" – עד שיבלו שפתותיך מלומר די...

מה צריך לעשות כדי לזכות לישועה?

להאמין מעבר לכל - הגיון ומידה!

הקב"ה יקרע לך - כל 'ים' שאתה רוצה!

רק תאמין ותקפוץ - תרקוד! תראה ישועות!

מה צריך לעשות כדי - לקרוע את הים?

בשעת חצות הלילה נבקע הים, ובני ישראל עברו בו, ולכן:

המנהג הוא - בחצות הלילה (בשעה 24:42) לקרוא את שירת הים:

תקרא ותשיר את שירת הים – מתוך אמונה חזקה שהישועה בדרך!

תשמח ותהלל...תשיר ותרקוד, תרגיש איך אתה חוגג את הישועה שלך...

גם אתה עברת את ים סוף כמו - ביבשה...

אם תשיר ותשמח תוכיח שאתה מאמין, שהים יקרע לך!

אתה מאמין שהלילה הקב"ה יטביע את - ה'פרעה' שלך?

"ופרעה הקריב" – פרעה הקריב את בני ישראל לקב"ה – גם אותך!

פרעה עזר לבני ישראל להאמין ולהתקרב לקב"ה:

לכל אחד הקב"ה שלח – איזה פרעה שיעכב לו את הישועה...

יתן לו ניסיונות – בשביל הבחירה! האם להאמין ולעשות רצון ה', לקפוץ לים?

האם לחזק את האמונה? ולהתפלל ולהתקרב אליו?

הלילה ניתן להרגיש שעם כל הקושי - 'כל עכבה הייתה לטובה'.

יש משפט חכם שאומר:

אתה לא יכול לקרוא את העמוד הבא, אם אתה לא מדפדף אליו...

עכשיו הוא הזמן להאמין שהישועה בדרך אליך.

יש הנוהגים לקרוא את 'שירת הים' גם בעלות השחר...

עד כאן החלק הסגולי, אבל, מה עומד מאחורי הסגולה?

מי שמאמין ורוצה שינוי – שימשיך לקרוא...

קריעת ים סוף – נוסח תשפ"א

"ויסעו" – עכשיו צריך לנסוע - לעשות צעד מעשי, שמוכיח שאתה מאמין:

"לא המדרש עיקר אלא – המעשה".

 

ה 80% שלא האמינו - לא יצאו ממצרים.

הם חשבו שהגאולה תלויה בחובות וזכויות.

הם שכחו שיש זכות אבות!

בזכות מה נגאלו ה 20% - האמונה בה'!

כשעם ישראל היו על הים, היה עליהם קטרוג גדול:

"הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה".

למה היה מגיע להם להיגאל?

לא היה מגיע להם מצד מעשיהם. אבל:

הקב"ה העביר את בני ישראל בים - כי 'ככה' הוא רצה! הוא קבע:

"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים - וגוי קדוש"!

הקב"ה בחר בנו לעם סגולות, והוא נתן לנו את הסגולה ללילה הזה...

מה מסתתר מאחורי הסגולה, מהי פנימיות הסגולה?

נחשון קפץ על ולתוך - האמונה!

לנחשון הייתה 'הארת הרצון' לקפוץ לים בלי שיקולים – עם אמונה.

הצעד המעשי של נחשון, הוכיח את האהבה העצומה של הקב"ה לבניו.

נחשון בן עמינדב עשה חשבון:

אם הוא ניצל הוא יגיע להר סיני לקבל את התורה – להתקרב לה' יתברך.

ואם הוא טובע – הוא גם מגיע לה' יתברך!

מה שתעשה – בסוף תגיע לאותה הכתובת!

הוא שמע בקול משה רבנו - ונכנס לים.

הוא הסכים ל'התאבד' על –  האמונה!

התעוררות האמונה קורעת את הים, ו'שופכת' ניסים!

יש אהבה, היא הדדית – והיא תנצח!

אהבתו של הקב"ה אלינו היא:

ברית אהבה עמוקה ויציבה - ועתיקת יומין!

היא מבוססת על הברית – שלא תתבטל לעולם!

"בנים אתם לה' אלוקיכם" - בנים הייתם מאז ולעולם!

יש לכם זכות אבות!

ולי יש רחמים שאתם לא מסוגלים לדמיין!

כל ים אני יכול לקרוע לכם - תאמינו ותכנסו!

אהבתי לבני שלא תכבה - לעולם, יש אהבה – והיא תנצח!

מה אני צריך כדי שהים – יקרע?

בקריעת ים סוף, מתגלה הנהגת הרחמים העליונים:

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" ולכן, שום קטרוג לא עזר...

"הנותן דרך בים" – בקריעת ים סוף נפתחו 12 שבילים, וכל שבט עבר בשביל שהיה מיועד עבורו.

יש הרבה דרכים לעבוד את הקב"ה, תאמין ותמצא את הדרך שלך...

עדיין אתה לא יודע איזה שביל מתאים לך?

בחצות הלילה כשתשיר "אז ישיר" - תתפלל לקב"ה שימצא עבורך את הדרך להאמין בו ולהימשך אחריו.

מדוע בני ישראל היו 'מסונדרלים' – מכל הכיוונים?

בני ישראל ידעו שהם בדרך לקבל את התורה - "ממלכת כהנים וגוי קדוש".

הקב"ה לא הביא אותם עד לים - כדי לטבוע!

התורה היא – סם חיים!

הקב"ה שולח ניסיונות כדי:

להוציא מהכח אל הפועל את האמונה שיוקדת בלב, אהבתנו לקב"ה.

בשביל לקרוע את הים, צריך - מסירות נפש!

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" – האהבה הזאת תתן לך חיבור למשה רבינו שיאיר וישפיע עליך 'דעת' עוצמתית וחזקה, ותזכה ותוכל לאמר:

"עזה כמוות האהבה" – כמו נחשון, אני קופץ לים – אני מאמין בך!

כשמרגישים - "נפשי חולת אהבתך" מקבלים שכר על "לכתך אחרי במדבר".

הלילה אפשר לקרוע את הים – להאמין ולנצח!

אתה ראוי לגאולה, גם אתה היית עד עכשיו ב'מיצרים' ש'סגרו' עליך...

שביעי של פסח, בא לאחר ששבעה ימים אכלנו – לחם אמונה, והתחזקנו.

אתה רוצה להוכיח את האמונה? תרוץ לים ותקפוץ.

"מושכני אחריך ונרוצה – נגילה ונשמחה בך"!

בלילה זה, מתגלה שהקב"ה הכין שביל מיוחד לכל אחד.

הוא רק מחכה שנמצא את הדרך אליו:

והוא יגלה את הנהגתו 'בעתיקא תליא מילתא' – ירחם המרחם!

"דרך מצוותך ארוץ" – תרצה למסור נפש כמו נחשון? הים יקרע!

אם אתה בדרך הנכונה, תרגיש 'נפשי חולת אהבה' - מהרצון לעשות את רצון ה'.

ותזכה – לביזת מצרים וביזת הים...

הלילה הקב"ה חותר חתירה – תחת כיסא הכבוד!

ידוע שבשביעי של פסח חוגגים את נס הצלתו של הבעל שם טוב הקדוש, שנפשו הייתה 'חולת אהבה' לה' יתברך, ובניסיון עלייתו לארץ ישראל, מסר נפש – ממש!

הבעל שם טוב הקדוש חרף נפש, וחזר בחזרה למזיבו'ז.

הנס שלו היה בשביעי של פסח, עוד דוגמא בשבילינו לקריעת ים סוף...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ולמי שהיה מוכן למסור עצמו לאהבה ש"מים רבים לא יכבו את האהבה" אהבת ה' ואהבת כלל ישראל, וכך גילה עבורנו את פנימיות התורה.

 

הלילה הקב"ה 'נותן דרך בים' – לכל אחד!

מה שאתה צריך לעשות, זה – להאמין ברחמים!

אם תאמין, הקב"ה יחתור לך חתירה ב'ים' שלך – והוא יבקע!

יש לקב"ה דרך ונתיב לכל אחד, שעובר:

דרך כל העולמות – עד אליך!

ובדרך ובנתיב הזה, הוא מאיר לאדם – מאורו ומביא לו את הישועה!

אור חדש על ציון תאיר – ונזכה כולנו במהרה לאורו...

"לעושה נפלאות גדולות לבדו – כי לעולם חסדו".

"אז ישיר משה ובני ישראל"... בהצלחה!