אאא

האדמו"ר מויז'ניץ השוהה למנוחה בעיר צפת, הגיע לתפילה בציון הרשב"י במירון, ולאחר מכן הוא כובד בקביעת מזוזה ב'היכל התורה' אור הרשב"י במירון, היכל חדש שנבנה ונחנך לאחרונה.

הרבי קבע מזוזה בפתח בית המדרש, ולאחר מכן נערך 'לחיים' עבור כלל המשתתפים שעברו לפני האדמו"ר והתברכו מפיו, תוך שהם מלווים אותו לרכבו ונפרדים ממנו לשלום.