אאא

השחקן מיכאל וייגל מציג ומגיש מספר תובנות והדרכות הרלוונטיות לכולנו לפרשת בהר-בחוקותי.

למה התקשר האבא למלמד של הבן?

למה אסור להדליק אש בשבת?

האם בזמן מתן תורה הדליקו אש משפשוף אבנים?

ומה המקור להימנעות ממלאכות בשבת?

מבוסס על ספר 'דרכי החיים' - אגרות קודש ומכתבים מהרבי מליובאוויטש זי"ע, בהוצאת מכון אור החסידות.