אאא

חג שבועות בהיכלי התורה בבני ברק: על אף הלחימה והחשש מנפילת רקטות, בתי המדרש היו מלאים מפה לפה בליל שבועות וכן ביום החג עצמו.

בישיבת פוניבז' בבני ברק, ה'סדר' של ליל שבועות, נערך ללא עימותים, כאשר בית המדרש עם ההיכל המוזהב נחלק - חצי ל'פלג השונאים' וחצי ל'פלג המחבלים'.

בישיבת בית מתתיהו, שמעו להוראתו של מרן הגר"ח קנייבסקי, כי אין חשש ללמוד כרגיל, וסדר הלימוד נערך כמדי שנה בשנה.

בישיבת בית מאיר, נערך סדר לימוד בליל שבועות, כאשר רבים מבחורי הישיבה, ערכו שלושה ימים של תענית דיבור קודם להתקדש החג, במסיבת החג שנערכה לקראת סיום החג, הודה ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג לבחורים על השטייגען וביקש שימשיכו כך גם במהלך 'זמן קיץ'.

יצוין, כי הערב יחול יום היארצייט של מייסד הישיבה, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי זלמן רוטברג זצ"ל, והבחורים יתחלקו למשמרות לימוד בתענית דיבור, בכל שעות היממה של יום הפטירה - ח' סיוון ובישיבה יערכו עצרת חיזוק.

בישיבת קרית מלך, בראשותו של הגאון רבי שלמה קנייבסקי, למדו אף הם כרגיל, טרם כניסת החג, מסר הגר"י קארפ - מראשי הישיבה שיחה לבחורים ואמר: "אם היתה איזו שהיא הצלחה במלחמה בדרום, זו הייתה בזכות הבני תורה שיושבו ולמדו והתפללו. כל הדברים האחרים קרו בגללם. בעצם כך אמורה להיות ההסתכלות כל הזמן, שאם יש הצלחה - זה לא הצבא ולא הכיפת ברזל ולא הדברים האלה, אלא רק בזכות הבני תורה".