אאא

חברי כנסת מש"ס ושני פלגי יהדות התורה - דגל התורה ואגודת ישראל - חתמו על הצעת חוק שהגיש חבר הכנסת יעקב אשר, לפיה תוקם ועדת חקירה ציבורית שתחקור את המחדלים שהובילו לאסון מירון. ציבורית - ולא ממלכתית.

על פי ההצעה, העומד בראש הוועדה יהיה ראש רשות מקומית לשעבר, אותו ימנה שר הפנים בהתייעצות עם יו"ר מרכז השלטון המקומי. ולצדו יכהנו שישה חברים, ארבעה מהם ממשרדים ממשלתיים שונים: הפנים, ביטחון הפנים, הדתות והרבנות הראשית. שני חברים נוספים ימונו על ידי יו"ר הוועדה ובהסכמת החברים הנוספים.

ח"כ אשר מוסיף ומציע כי הוועדה תוכל להמליץ על שינויים במבנה ציון הרשב"י, מבלי לפגוע במעמד הקבר כמקום קדוש.

בלשכתו הסבירו כי סמכות זו תאפשר אף לדון בהפקעת האחריות למקום מידי ועדת ההקדשות, האוחזת במקום. לשיטתם, ועדת החקירה הציבורית נועדה להביא "אנשי ביצוע" שידונו בדרכים לשפר ולא "רק בעריפת ראשים" שעלולה לבצע ועדת החקירה הממלכתית.

לעומת זאת, יו"ר יהדות התורה ח"כ משה גפני פנה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו דרש להקים ועדת חקירה. "אני פונה אליך בבקשה שתעלה על סדר יומה של הממשלה הצעה להקמת ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, על מנת שזו תחקור את האסון במירון ותציע הצעות שיאפשרו את הסדרת המקום מהבחינה ההלכתית, ההנדסית והבטיחותית, ועל מנת שניתן יהיה ליישם את המלצותיה בהקדם האפשרי", כתב גפני.

"בטוחני כי אסון מירון נגע לליבך וכי תשקול את בקשתי בכובד ראש", הוסיף גפני במכתבו.