אאא

הכנסת תבחר בעוד שבועיים בדיוק - יום רביעי כ"ו במנחם אב, את נציגיה לוועדות המינויים השונות לנושאי משרה שיפוטית, כגון שופטי בית משפט, דיינים רבניים ודיינים לדת המוסלמית, קאדים. הבחירה תיעשה בהצבעה חשאית במליאת הכנסת, כפי שבוחרים נשיא מדינה ומבקר מדינה.

לוועדה לבחירת דיינים, בה ממנים את הדיינים בבתי הדין הרבניים השונים, על חברי הכנסת יהיה לבחור חבר כנסת אחד וחברת כנסת אחת, זאת מכיוון שחוק הדיינים שקידמה הממשלה נפל כזכור בהצבעה דרמטית, עם שגיאת יו"ר הכנסת מיקי לוי בהצבעתו.

בשבועיים הקרובים חברי הכנסת החרדים ינסו ליצור רוב בכנסת לתמיכה באחד מהם כנציג בוועדה, באמצעות הסכמים פוליטיים שקטים, כאשר במקביל הקואליציה תנסה לקדם במהירות הבזק את חקיקתו המחודשת של התיקון לחוק הדיינים, אחרי שעבר ביום שני את אישור הממשלה וועדת השרים לחקיקה. ע"פ התיקון אותו מקדם השר מתן כהנא, שני הנציגים מהכנסת תהיינה נשים, כך תודר רגלם של הנציגים החרדים מהוועדה החשובה.

באותו היום תתקיימנה שלוש הצבעות חשאיות נוספות: לוועדה לבחירת שופטים, שנחשבת ציבורית לחשובה מכולן, כאשר גם אליה עתידים להתמנות חבר כנסת וחברת כנסת; לוועדה לבחירת קאדים עתידים להיבחר שלושה חברי כנסת, בהם לפחות שני מוסלמים; וכן ועדה למינוי קאדים-מד'הב, בה יהיו שני נציגים דרוזים, גם אם אינם חברי כנסת.

את הגשת המועמדות יוכלו חברי הכנסת להגיש למזכירות הכנסת עד יום רביעי הבא, שבוע לפני ההצבעה.