אאא

מסכת סוכה, דף ט"ו - השיעור בעברית:   

 

מסכת סוכה, דף ט"ו - השיעור באידיש:    

 

מסכת סוכה, דף ט"ו - השיעור באנגלית: