אאא

ראשון לציון: דיירת תבעה את שכניה הגרים מולה, בטענה שהציבו בחדר המדרגות מול ביתה ארון. לטענתה הצבת הארון מהווה  פתח לשימוש אסור ברכוש המשותף ומהווה מכשול וסכנה לכל דיירי הבניין.

על פי תביעתה, עצם הצבת הארון הוא ניסיון לספח לרכושם הפרטי חלק השייך לרכוש משותף, וזאת ללא הסכמת שאר הדיירים.

השכנים שהציבו את הארון טענו מנגד כי מדובר בשימוש סביר, והתביעה באה על רקע סכסוך אישי עם השכנה שחליטה לתבוע.

המפקח על מקרקעין אשר שלומאי קבע כי מטרת הצבת הארון הינה אפסון נוח וזמין על חשבון הרכוש המשותף, ועל כן מדובר בשימוש שאינו סביר. המפקח קיבל את התביעה והורה לנתבעים להסיר את הארון תוך 7 ימים.