אאא

מסכת סוכה, דף כ' - השיעור בעברית:  

 

מסכת סוכה, דף כ' - השיעור באידיש:   

 

מסכת סוכה, דף כ' - השיעור באנגלית: