אאא

נשיא מועצת חכמי התורה,  ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, שיגר אמש מכתב חריג לרבני ישראל ובכללם רבני הערים, דיינים, וחברי מועצת הרבנות הראשית, ובו הוראה נחרצת כנגד הרפורמות החדשות שיוזמים חברי הממשלה החדשה אותם מנסה לקדם השר לשירותי דת, מתן כהנא.

ראש הישיבה הורה לכל הרבנים להתנגד בכל תוקף לשינויים במערכת הכשרות והגיורים: "לעמוד איתנים כחומה בצורה כנגד הרפורמות אשר יגרמו להרס וחורבן היהדות בארץ ישראל".

במכתבו מתבטא נשיא המועצת הגר"ש כהן בחריפות כנגד הממשלה והעומדים בראשה ובפרט כלפי השר כהנא: "אינשי דלא מעלי, אשר הרימו יד בתורת משה בהרס כל חומות הדת, והכריזו מלחמה בה׳ ובתורתו ומבקשים להחריב ולהרוס את יסודות הדת בכל דבר שבקדושה להביא מכשול ותקלות חמורות בעם ישראל, ומאיימים בשינויים במערך הגיור רח״ל והחרבת מערכת הכשרות מהנהוג מקדמת דנא".

המכתב המלא:

לכבוד רבני ישראל די בכל אתר ואתר שלומכם ישגה לעד!

היות ובאחרונה בעוה"ר קמו אינשי דלא מעלי והרימו יד בתורת משה בהרס כל חומות הדת בארץ ישראל, והכריזו מלחמה בקב"ה ובתורתו ומבקשים להחריב ולהרוס את יסודות הדת בכל דבר שבקדושה להביא מכשול ותקלות חמורות בעם ישראל, ומאיימים בשינויים במערך הגיור רח"ל והחרבת מערכת הכשרות מהנהוג מקדמת דנא.

על כן אני קורא לכל רבני הערים ולכל הדיינים בכל אתר וכן לרבנים שיח׳ חברי מועצת הרבנות הראשית להתנגד בכל תוקף לכל שינוי כלשהוא במערכת הכשרות והגיורים, ואין לשתף עמם פעולה כלל ועיקר, ועליכם לעמוד איתנים כחומה בצורה כנגד רפורמות שונות ומשונות אשר יגרמו להרס וחורבן היהדות בא"י.

ויה"ר שיזכו לשוב בתשובה שלמה לפניו ונזכה בקרוב לביאת גוא"צ בב"א.