אאא

מסכת סוכה, דף כ"ד - השיעור בעברית:    

 

מסכת סוכה, דף כ"ד - השיעור באידיש:     

 

מסכת סוכה, דף כ"ד - השיעור באנגלית: