אאא

סערה בארה"ב לאחר שהאדמו"ר מסאטמר (מהר"א) שמשמש גם כ'מרא דאתרא' של העיר קרית יואל יוצא בחריפות נגד ישיבה של קהילת חסידי ויז'ניץ ווילאמסבורג שהוקמה לאחרונה בפאתי העיר, וזאת בשל העובדה כי הישיבה והקהילה אינה נוהגת כפי מנהג רבינו תם בכל מה שקשור לזמני יציאת השבת והחג.

בדברים שנשא האדמו"ר הוא אמר כי הרבי זצ"ל מסאטמר שהקים את קרית יואל לעת זקנותו ובשארית כוחותיו, לא עשה זאת כי הוא רצה שיהיו בתים וחצרות יפים לתושבי המקום, אלא כל מטרתו היתה התבדלות מאנשים מודרנים ומההתנהגות שלהם, ואף התבדלות מחסידים שלאדמו"רים שלהם יש השקפה שונה בענייני ציונות, ואשר יש להם קירבה לשלוחי הציונות, כדוגמת אגדות ישראל וכדומה.

האדמו"ר המשיך בדבריו ואמר כי במסגרת מאמציו של הרבי זצ"ל להתבדלות, הוא קבע כי יש לנהוג כפי שיטת ר"ת ביציאת שבתות וחגים, בשל החשש לחילול שבת של ממש, תקנה שנשמרה באדיקות ברחבי העיר, אך לאחרונה התיישבו כאן קבוצת יחידים שהקימו ישיבה וקהילה בפאתי העיר, אשר מתירים לעשות מלאכה מייד בזמן צאת השבת.

לדבריו, כלל תושבי קרית יואל, כולל התושבים שמתגוררים בפאתי העיר, הינם חסידים של הרבי זצ"ל מסאטמר, ואף הולכים לאורו בכלל העניינים, ואשר על כן עד היום לא היינו עדים לפריצת גדר שכזאת בקרית יואל ובפאתיה, כפי שקורה כעת.

"התנהגות שכזאת בניגוד למנהג המקום, ובניגוד לפסק של הרבי זצ"ל, פוגעת בכל אחד ובפרט באדמו"ר זצוק"ל, ואל לנו להסכים לכך. למען השלום ולמען הכבוד של הרבי זצ"ל שלחתי שליחים נכבדים שיפעלו בנושא, אך ללא הצלחה", ציין הרבי והוסיף כי הוא מבקש מכל אחד ואחד שיש לו יכולת להשפיע בנושא הזה, שיעזור ויסייע בנושא שגורם לעגמת נפש, ועלול אף לגרום למחלוקת קשה.