אאא

השחקן מיכאל וייגל מציג ומגיש מספר תובנות והדרכות הרלוונטיות לכולנו לפרשת ראה.

מה הגיב הקבצן על אחד שלא היה לו כסף לתת?

האם עניני יראת שמים "מפריעים" להתפרנס? חס ושלום! 

ולמה חשוב שהאדם יעסוק לפרנסתו?