אאא

המוני חסידי ויז'ניץ מהארץ ומחו"ל ותושבי העיר אלעד, נהרו בשבת האחרונה לאוהל הענק שהוקם לרגל שבת ההתאחדות המרכזית, שערך האדמו"ר מויז'ניץ (מרכז) בעיר.

בליל שבת לאחר תפילת מעריב, עברו כולם לפני הרבי במשך שעה ארוכה לאמירת 'גיט שאבעס', ובליל שבת בשעה 23:00, נכנס הרבי לעריכת שולחנו בהשתתפות המונים, הרבי נשא דברי תורה עד לשעה 04:00 לפנות בוקר, אז ליוו החסידים את הרבי לביתו.

ב'טיש' בליל שבת השתתפו בין היתר, הרה"צ יוסף משה דב הלברשטאם, בן האדמו"ר מצאנז, הרה"צ אהרן סופר, רב ביהמ"ד ערלוי, הרה"ג זושא הורביץ, רב קהל חסידים, הרה"ג שרגא פייבל וינברגר, רב ביהמ"ד אור ישראל, הרה"ג יעקב לייזער, רק קהילת צאנז, הרה"ג ברוך עוקשי, רב דביהמ"ד בני תורה, הרה"ג מנחם צבי סלמון, רב דביהמ"ד סערט ויזניץ, הרה"ג יוסף אריה כץ, רב ביהמ"ד אמרי ברוך, הרה"ג אברהם פיירבגר, רב ביהמ"ד סאטמר, הרה"ג ירוחם פישל בידרמן, רב ביהמ"ד לעלוב, הרה"ג שלמה גרינברגר, רב ביהמ"ד אהבת שלום, הרה"ג משה דוד וינשטוק, ראש כולל קהל חסידים, הרה"ג נפתלי גלאנץ, רב ביהמ"ד חסידים, הרה"ג יהושע קטינא, רב ביהמ"ד קאפיש, ועוד.

בסעודה שלישית ערך הרבי 'טיש', במהלכו הוא נשא דברי תורה והתעוררות אודות חודש אלול והימים הנוראים, ובמוצאי שבת לאחר ת]ילת מעריב ו'הבדלה' ליוו החסידים את האדמו"ר בתהלוכה חגיגית בליווי תזמורת לביתו, שם נמשכו הריקודים למשך שעה ארוכה.

יצויין כי לבקשת האדמו"ר סודרו כלל האישורים וענייני הבטיחות, זאת לאור האסונות שהתרחשו בחודשים האחרונים.