אאא

מחקר ראשון מסוגו בשערי צדק בדק השפעת החיסון נגד קורונה על נשים הרות אשר ילדו במרכז הרפואי והיילודים; במחקר שבדק סיבוכי הריון שונים לאם וליילוד, לא נמצא כל הבדל בין מצבן הבריאותי של נשים שבחרו להתחסן נגד קורונה ובין נשים שלא חוסנו ולא חלו. בהצלבת ממצאי המחקר למול מחקר נוסף שביצעו במקביל החוקרים משערי צדק בנשים הרות שחלו, נמצא שיעור גבוה יותר של לידה מוקדמת בהשוואה לנשים שחוסנו או שלא חלו ואינן מחוסנות, ועלייה במספר האשפוזים במחלקה לטיפול נמרץ וסיבוכים נשימתיים אצל היילוד, בקרב קבוצת המחלימות.

המחקר נערך בהובלת ד"ר משגב רוטנשטרייך, רופא בכיר במחלקת נשים בשערי צדק ופרופ' סורינה גריסרו, מנהלת אגף אם ויילוד במרכז הרפואי שערי צדק, ובמסגרתו נבדקו סיבוכי הריון שונים לאם וליילוד ב- 700 נשים הרות שחוסנו בטרימסטר השלישי בהריון.

הנתונים הוצלבו עם נתונים שנאספו במקביל מ- 1,000 נשים הרות שלא חוסנו ולא חלו וכ-1,000 נשים שהחלימו מקורונה במהלך ההיריון. הממצאים מראים ששיעור גבוה מהנשים ההרות בחרו להתחסן וכן כי החיסון בטוח ואינו פוגע כלל במהלך הריון תקין, אינו משפיע לרעה על מועד הלידה, משקל הלידה וצורת הלידה. במחקר נבדקו סיבוכי הריון ומידת ההשפעה של החיסון על היילוד. המחקר השווה פרמטרים של ניתוחים קיסריים, לידה מוקדמת, אשפוז בטיפול נמרץ של היילוד וסיבוכי הנשמה.

לא נמצא כל הבדל בין קבוצת המחוסנות ובין קבוצת הנשים שלא חלו ולא חוסנו במספר המקרים של לידה מוקדמת, 2.8% בשתי הקבוצות. בקבוצת המחלימות לעומתן, 3.4%.

כמו כן, בפרמטר של אשפוז בטיפול נמרץ של היילוד, 4.1% אשפוזים של יילודים שנולדו לנשים בקבוצת הנשים שחוסנה, לעומת 4.5% בקבוצת הנשים שבחרה לא להתחסן. לעומת זאת, בקבוצת הנשים שחלו בקורונה מצאו החוקרים עלייה של כאחוז עם שיעור של 5.2% אשפוזי יילודים של קבוצת הנשים המחלימות.

0.8% מכלל היילודים שנולדו לקבוצת הנשים המחוסנות נזקק לסיוע נשימתי לאחר הלידה, לעומת 1.5% בקבוצת הנשים שלא חוסנו ו-1.1% בקבוצת הנשים שהחלימו מקורונה בהריון.

במבדק מחלות לחץ דם של ההיריון כולל רעלת הריון 1.4% מקרב היולדות שחוסנו אובחנו עם מחלות לחץ דם, לעומת 1.8% בקבוצת הלא מחוסנות. ו-1.2% במחלימות.

הפרמטרים בהם לא נצפה שינוי משמעותי בין כלל הקבוצות הם תחלואה זיהומית חיידקית של האם סביב הלידה 3.2% מחוסנות לעומת 3.4% בקבוצת הלא מחוסנות ו-3.2% בקבוצת הנשים שהחלימו מקורונה בהריון; ותמותת עוברים תוך רחמית 0.7% לעומת 0.5% בקבוצת הלא מחוסנים ו-0.7% בקבוצת הנשים שהחלימו מקורונה בהריון.

פרופ' סורינה גריסרו, מנהלת אגף אם ויילוד במרכז הרפואי שערי צדק: "מצאנו שהמחלה עלולה להיות יותר מסוכנת גם לאם וגם ליילוד. לעומת זאת, החיסון רק מטיב עם הנשים ההרות ומאפשר להן להמשיך בחייהן ולא להיבדל מכלל האוכלוסייה. בכל גלי התחלואה היינו עדים למקרים של נשים הרות עם סיבוכי הריון או נשים שסובלות ממשקל עודף ומחלות רקע בהריון שהבידוד הקשה רבות על הרצף הטיפולי בהן ועל מעקב ההיריון. עם הנתונים החדשים אנו יכולים להגיד בבטחה לכל הנשים ההרות ללכת ולהתחסן".