אאא

מסכת ביצה, דף כ"ו - השיעור בעברית:   

 

מסכת ביצה, דף כ"ו - השיעור באידיש:  

 

מסכת ביצה, דף כ"ו - השיעור באנגלית: