אאא

ליארצייט של רבי לוי יצחק מברדיטשוב – כה' תשרי.

רוצה לפרוץ דרך להצלחה? תושיט יד!

לפני שנה וחצי, התגלה ציונו האמיתי של רבי לוי יצחק מברדיטשוב,  הפלא הגדול הוא, שהציון האמיתי נמצא בדיוק במקום:

שכולם היו דורכים, כדי להגיע לציון – הקודם.

והמנורה ההדורה, הייתה תלויה בדיוק -  מעל הציון האמיתי!

בחייו ובמותו, האיר הברדיטשוב'ר על עם ישראל - ולימד עליהם זכות.

הענווה וה'אין' שהיו בחייו - ממשיכים במותו, כולם 'דרכו' על קברו, והוא:

ממשיך להוריד ולהשפיע שפע רב - לכל העולמות.

בתורתו על פר' בראשית, הוא מסביר, כיצד:

נוריד משמים - שפע ברכות וישועות... לקרוא ולפרוץ!

רוצה 'לפרוץ' דרך 'ולזרוח'? הושט יד!

אומר רבי לוי יצחק מברדיטשוב:

בעולמות העליונים יש שפע שמחכה - לרדת עבורך, רק אם:

תושיט את ידך – ותוריד אותו!

הוא מלמד את המסר בדרכו  הייחודית, מהפסוק:

"וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח... ואדם 'אין' לעבוד את האדמה" (בראשית ב, ה').

 התרגשות: נחשף הציון המקורי של רבי לוי יצחק מברדיטשוב • צפו (צילום: באדיבות מוסדות הרב טאלר ברדיטשוב)

בכל יום יוצאת 'בת קול' – לרגע אחד!

אומר הברדיטשוב'ר - שבכל יום יוצאת 'בת קול' מחורב, ומעוררת ומאירה לאדם רגע אחד – של התעוררות, והוא:

צריך להיות עירני – לשמוע אותה!

ה'בת קול' – מאירה לאדם 'התעוררות דלעילא':

ואם יושיט 'ידו' אליה בחזרה, תהיה - 'התעוררות דלתתא'!

כשאתה מרגיש את הבת קול, תושיט את ידך אליה, ע"י:

עשית דבר - מצוה או תפילה, צדקה או חסד.

וע"י זה, תרגיש יותר יראת ה', ותוכל:

להתבטל ולדבק בה' יתברך - ולהרגיש 'אין'!

ה'אין' מוריד - שפע טובות וישועות!

מי שמרגיש 'אין' - יכול להוריד שפע לעולם:

ולזכות לכל הטובות – והישועות!

אף אחד לא מוותר על השפע! אז, איך עושים את זה?

"האדם 'אין' - לעבוד": רבי לוי יצחק מציע לאדם - תעבוד!

ה'בת קול' קוראת לך ע"י: רגע הארה מיוחד שיורד אליך.

כל מה שאתה צריך לעשות, זה: לענות לה! והיא:

תפתח עבורך את צינורות השפע – לצמוח ולהצמיח!

'בת קול' – קוראת שובו בנים

"בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב... שובו בנים" (אבות).

ה'בת קול' יוצאת בכל יום - שמעת אותה?

ה'בת קול' היא - 'אתערותא דלעילא' שנשלחת אליך משמים:

מדגיש רבי לוי יצחק: "ובאמת ההתעוררות הוא רק על - רגע אחד"!

ההתעוררות היא לרגע, ואם תהיה עירני:

לחוש ולהרגיש את הרגע, ולעשות מיד - מעשה בפועל:

תרוויח את החיים ברגע...

אל תפספס את הרגע – תפוס אותו חזק!

אומר רבי לוי יצחק, כשמגיעה ההתעוררות ל'רגע':

"צריך לאחוז בה, ולדבק עצמו בה - בכל כוחו".

והוא ממליץ "לעשות תיכף ומיד" לא לחכות – אף לא לרגע!

העשיה מקשרת – להארת ה'בת קול'!

ברגע שהאדם מרגיש את הבת קול, ועושה:

"איזה מצוה היינו צדקה או תורה, ובזה - מתקשר בה".

באותו רגע, אתה מתקשר לבת קול, ואחרי כמה פעמים שהתעוררת לעשיה, מבטיח רבי לוי יצחק:

"רוממות ה' שוב אינה - הולכת ממנו"!

הארת ה'בת קול' מעוררת – הארת היראה!

החיזוק שאתה עושה בעקבות ה'בת קול', מביאה לך:

יראה ו'דבקות' שידריכו אותך בדרך הנכונה...

הבת קול מעוררת בך התנוצצות, שתעזור לך - לפרוץ!

לפרוץ את המסכים – שמסתירים ממך את ה' יתברך:

ומרחיקים ממך את השפע הרב – שמחכה לך!

שומע את הבת קול – קוראת לך? אל תדחה! תפרוץ!

לידת התאומים – כ'משל'!

בפר' בראשית, צמיחת עשב השדה, מסמל את - הורדת השפע!

רבי לוי יצחק ממשיל אותו במשל:

תיאור לידת התאומים לתמר (בראשית לח, כח – ל').

תיאור לידת התאומים:

התורה מתארת איך, תינוק אחד הושיט את ידו לאוויר העולם, והמיילדת תופסת אותה מיד, וקושרת עליה - חוט 'שני', לסימן היכר - שהוא הבכור.

התינוק מחזיר ידו, והתינוך השני - פורץ החוצה, ואומרת המיילדת:

"מה פרצת עליך פרץ"? וקוראת שמו – פרץ.

אחריו יוצא הבכור, שעל ידו קשור - חוט ה'שני', ונקרא שמו - זרח.

כותב הרמב"ן בשם ר' נחוניא בן הקנה:

השם 'פרץ' - רומז על 'אור מועט', ונמשל ללבנה - שאורה מועט!

והשם 'זרח' –רומז על 'אור גדול', ונמשל לחמה - שאורה גדול!

 'עקיבא' בסינגל מרגש: ניגון ברדיטשוב בעיבוד של מאור שושן

שולחים לך רמזים משמים? תשמע אותם – ותושיט יד!

רמז 1 - "ויתן יד": רומז על היד – ה'בת קול', שיוצאת אליך בכל יום משמים ל- רגע אחד.

רמז 2 - "ותקשור על ידו 'שני'": רומז שברגע שאתה מרגיש את ה'בת קול', תתקשר אליה בחזרה - מיד!

רמז 3 - "ותאמר - מה פרצת עליך פרץ": כדי לפרוץ צריך – להתאמץ!

תתעורר, ותתגבר על מה שמעכב אותך בעבודת ה' - תתאמץ ותפרוץ!

רמז 4 - "ואחר יצא אחיו, ותקרא שמו - זרח": אם תפרוץ מחסומים, אתה עוד - תזרח!

רמז 5 - "אז זורח עליו יראת ה' - ומורה לו הדרך הטוב": הקב"ה יזריח לך את אור הדרך, ומביא לך רמזים - איך להתקדם בעבודת ה', רק:

הפעמים הראשונות – יהיו קצת קשות, אחריהם – תשמע קול פנימי שידריך אותך, יראה ויזריח לך את הדרך, וזה: "ותקרא שמו זרח".

רמז 6 - "פרץ רמז - ללבנה, וזרח רמז - לחמה": בתחילת הדרך, כשאתה רק מתחיל לפרוץ,  אתה לא יכול להתחיל להתקדם לבד, ולכן:

אתה משול ללבנה - שאין לה אור משלה!

רמז 7 - המיילדת קשרה לידו - חוט 'שני': כשאתה משקיע מאמץ, ומתגבר על המכשולים, ומכיר באפסיות האדם וגדלות ה', אתה מתחיל:

לפאר ולמרומם את שמו, הקב"ה - פורץ עבורך את הדרך, ואתה:

זורח באור גדול, חזק ואדום - כאור החמה!

האור גדול מזריח עבורך שפע - ברכות וישועות משמים!

המסקנה: רק אם תתאמץ 'לצאת מעצמך' תצליח להצמיח את:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 'עשב השדה'! ולזרוח כחמה - ואור ה' עליך יזרח!

למה התעוררות נקרא – 'יד'?

אומר רבי לוי יצחק, התעוררות נקראת 'יד', כי היא:

כמו יד שנשלחת לך משמים, ורוצה למשוך - אותך אליה!

ה'יד' מופיעה לרגע אחד, לתת לך:

הזדמנות וסיוע – להתחדש ולהתקדם בעבודת ה'!

וההתעוררות שלך – מעוררת את השפע בכל העולמות העליונים!

יהי רצון שנרגיש את ה'בת קול', ונתעורר לקבל – שפע ישועות גשמי ורוחני, אמן!

לע"נ רבי לוי יצחק מברדיטשוב בן רבי מאיר ואימו הצדקת שרה סאשא זכותו תגן עלינו, אמן.