אאא

מסכת ביצה, דף ל"ח - השיעור בעברית: 

 

מסכת ביצה, דף ל"ח - השיעור באידיש:   

 

מסכת ביצה, דף ל"ח - השיעור באנגלית: