אאא

פר' לך לך עפ"י - הבעל שם טוב הקדוש

'שמע ישראל' – 'שומר ראש' שמביא ישועות!

ה'דגל מחנה אפרים' אומר בשם אביו, ששמע מפי קודשו של הבעש"ט הקדוש, שהמילים "לך לך" רומזות על: 'יחוד' ה' - קריאת שמע.

'ניצוח' עם חמישה - חלוקי נחל: הזוהר הקדוש אומר, שדוד המלך ניצח את גוליית עם החמישה חלוקי נחל, שהם - כנגד חמשת התיבות הראשונות שבקריאת שמע:

"שמע ישראל ה' אלוקינו, ה'".

'לך' – בגימטריא קטנה יוצא 5 (מפי השמועה).

 והתיבה השישית: "אחד" - קושרת וכולל את:

כל התיבות ביחד, והיא - השכינה (ח"ג רעב).

כשמעשיך מוכיחים - שאתה מאמין ב'יחוד ה', ואתה מוכיח ע"י מעשיך:

שהקב"ה – המלך ששולט בעולם!

והוא המלך היחיד של העולם, ואין לו – שותפים!

אתה מתקן ומעלה את – השכינה הקדושה! ולכן:

יש חיוב לומר 'שמע ישראל' – 'יחוד ה'' ולקבל עול מלכות שמים.

'שמע ישראל' היא -  'צומת' חשובה ומרכזית בחיי האדם!

 יוני גמרמן מחדש את 'עקיבא': "לך לך" (צילום: יח"צ)

'שומר ראש' צמוד - לכל החיים!

קריאת שמע אומרים:

מיום הלידה עד הרגע, שבו אתה נושם את נשמתך האחרונה:

תינוק נולד? מזל טוב! אומרים בנוכחותו -  'קרישמע'.

בכל יום, אתה אומר 'שמע ישראל' - שלוש פעמים ביום.

ועם 'קריאת שמע' – אתה נופח את נשמתך:

לעולם שכולו אחד - 'יחוד ה''... אלוקות...

נשמתך, שמעה את ה'קריאת שמע' בשעות הראשונות לירידתה לעולם הזה, וברגע, שהיא תחזור לשורשה:

לעולם שכולו טוב, היא תכריז את אותה ההכרזה – יחוד ה'.

מה מייחד את  'קריאת שמע'?

'קריאת שמע' היא הצהרה שעוזרת לאדם:

לחזק ולחדש את האמונה - בכל יום מחדש!

והיא נותנת חוזק, כח ועוז לא להתבלבל מאתגרי החיים, הקשיים והניסיונות, ולכן:

קריאת שמע - יסוד ועיקר האמונה!

והאמונה היא - יסוד כל התורה כולה!

תכלית החיים, האמונה – ב'יחוד' ה'!

ה'קריאת שמע' של שחרית, היא - השומר ראש שלך לכל היום!

בחיזוק האמונה ב'יחוד ה'', אתה מחדיר למוח וללב שהקב"ה הוא:

המלך היחיד של העולם, ואין לו – שותפים!

אין מי שיאמר לו – מה יעשה ומה יפעל! 

'אין עוד מלבדו' – הוא אחדות הכל!

'שמע' – הטה בני אוזנך ותשמע היטב, מה שאתה מוציא מפיך, כדי:

שליבך - יתעורר ויתחזק מהדברים!

'אחד' - יש רק אחד -  ואין אחר! הוא אחדות הכל!

לקב"ה – אין שותפים! ו'אין עוד מלבדו'!

הצהרה ב'יחוד ה' – מבטלת כל אפשרות ומציאות של - אלוקים אחרים!

יחוד ה' מוכיח, שהקב"ה מנהיג את העולם – לבד!

ולכן, נתינת כח אלוקי לכל מציאות אחרת, גורמת לאדם לעבור על הלאו: "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני".

וכך, במהלך היום האדם מתחזק ולומד שכל - מציאות אחרת:

שנראית לעין כאלוקות, היא  – מציאות שקרית!

קריאת שמע – הארה חדשה – לשכל וללב!

אומר רבי נתן, קריאת שמע מחדירה לשכל וללב הארה חדשה:

'לכל חד כפום מה דמשער בלביה' - שיתנוצץ בליבו אמיתות האמונה הקדושה:

בכל עת מחדש! וזה מחיה את האדם - בכל יום מחדש.

 'שמע ישראל' – תתעורר מהעילפון

חיזוק וחידוש ההכרה ביחוד ה' מורידין לאדם מוחין חדשים (מוחין חדתין) וזה - "החכמה תחיה את בעליה" והתוצאה:

מושפע לאדם משמים -  שפע חדש.  

"זה כנגד זה עשה אלוקים" – אדם ששוכח במהלך היום את מציאות ואחדות ה' – הוא חי 'מוות' רוחני.

האדם מרגיש במהלך היום, איך:

הבלבול והערפל של העולם הזה - משתלט עליו!

וההסתרה – משתלטת על המוח!

וכשהאדם אומר 'שמע ישראל' הוא מבין שהכל – אחדות אחד! ואז הוא מתעורר מהעילפון:

ומפסיק להתבלבל מהשקר של - העולם הזה!

קריאת שמע - היא 'אי' של שפיות

קריאת שמע היא 'שומר ראש' צמוד לאדם, שלא יאבד את ישוב הדעת ושפיותו, ויזכור תמיד  – שלעולם יש רק – מנהל אחד!

אתה רוצה להתחיל להתפלל, והריכוז – 'אין'!

במהלך היום, צצות בעיות שמפריעות להתרכז בתפילה, אבל:

דווקא הקשיים, הם אלו שיגרמו לך – לומר 'קריאת שמע' בכוונה!

כי מטרת קריאת שמע היא - להכיר ב'אחד'!

וכך, הקב"ה הופך להיות – המלך שפועל לישועתך!

ולכן, אין לך מה להתבלבל או לפחד – מאף אחד!

מה הקשר בין 'פחד' - לקריאת שמע?

כשהאדם מפחד הוא מגיב בצורה ספונטאנית: ב'הילחם או ברח'.

והקב"ה מאשר את  ה'נוסחה' של 'הילחם או ברח' ואומר:

הילחם: בחושך ובפחד של חייך, ע"י הידיעה:

שאני שלחתי אותו לך, ואני נמצא - איתך שם! ואז:

"ממך אליך אברח"'ברח' אלי!

קיבלת קושי, כדי - שתברח אלי, ותזכור שאני הוא – מנהל העולם!

ואני אאיר לך את החושך והקושי - 'ואור ה' עליך יזרח'!

כך תגלה - 'שהכל אלוקות – ואלוקות זה הכל!'

וחוץ ממני - 'אין שום מציאות בעולם, חוץ – מה' יתברך'!

מלך יחיד אל – חי העולמים!

תברח ל'אחד' - החושך יהפך לאור גדול, כי:

החושך הוא לא מציאות, הוא רק - העדר אור!

תדליק את האור האלוקי – והחושך יעלם!

כשחיים עם ה'אחד' לא מרגישים שיש הסתר אלוקות בשום אירוע, מכיוון:

ש'את קולך שמעתי מתוך הערפל, כי - 'שם האלוקים'...

איך תזכור בזמן ניסיון – ש'הכל אחד'?

אתה מתמודד עם אתגר אחד, וכבר מתעורר השני, ובסוף היום 'נגמר' לך הכח, ואתה מחפש איך 'לאסוף' את עצמך, ולכן, כדאי שתזכור:

'קריאת שמע' היא אינה פעולה, אלא - גילוי אור ה'!

אתה לא צריך לפעול - שום פעולה כדי לגלות את האור האלוקי!

הוא קיים, רק תוריד את הכיסוי הגשמי מעיניך!

חיבור העולם הגשמי - ל'אין סוף'

קריאת שמע, מנתקת את האדם עצמו:

כ'ישות' ומציאות עצמית נפרדת!

היא מחדירה למציאות חייו את – אחדות ויחוד ה', ואז:

המציאות הגשמית - מאבדת את משמעותה! כי:

מי שמפחד מ'אחד', לא מפחד – מאף אחד אחר!

החושך מאיר במציאות - ה'אחד'

תסכים לוותר על החושך.

ולסלק את מה שמפריע לך - לדעת ולהרגיש את מציאות ה':

והשאר - פשוט קורה מאליו!

כי מציאות ה' היא - בהירה ופשוטה.

"ביום ההוא יהיה - ה' אחד ושמו אחד".

 

מדוע עוצמים עיניים ב'קריאת שמע'?

כשהעיניים פתוחות, אתה מסתנוור – מעולם השקר!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וחושב שיש בו – ממש!

כשאתה עוצם עיניים, מבחינתך - העולם 'לא קיים'במציאות!

פתאום אתה מגלה, שהעולם הזה הוא רקתעתוע ודמיון!

אביו של הבעל שם טוב הקדוש אמר לו ברגעי חייו האחרונים:

"ישראליק, אל תפחד משום דבר בעולם חוץ מה' יתברך, ש"מלא כל הארץ כבודו", ותמיד תצייר בדעתך כי הוא יתברך איתך ואצלך, ועל כן, כשאתה צריך איזה דבר – אל תבקש משום נברא בעולם! רק ממנו יתברך". (פעולת הצדיק, ס"ק, כ"ו).

זאת המתנת פרידה שקיבל הבעל שם טוב הקדוש מאביו, ציווי בצוואה:

תשמע בני אהובי - 'לך לך'!

אבל,  לכל מקום שתלך ישראליק - בני היקר, תזכור:

"ה' אלקינו – ה' אחד"! והוא – זכר!

וגם אני ואתה, אמן!