אאא

פרק י"א: בנושא זה של האפיפיור פטרוס שמקורות רבים מראים שהיה מרגל בשליחות חז"ל להוציא את הנצרות מעם ישראל, כותב השורות שמע לפני שנים רבות שיעור, בו נטען שהחרם על הרפורמים בימינו הוא בדיוק כפי שחז"ל נהגו עם הנוצרים הראשונים שכלפי חוץ היו כמו יהודים רגילים, ולמרות זאת חז"ל רצו לנתקם מהיהדות, ונעזרו בצדיק שמעון כיפה, שנהפך להיות האפיפיור פטרוס וכך ניתק את הנוצרים מהעם היהודי לעולם ועד.

  הפרקים האחרונים >>

לטענת מגיד השיעור, חז"ל היו יכולים לנסות להחזיר בתשובה את ראשוני הנוצרים, אולם החליטו שלא לקרב את הנוצרים, אלא לנתק אותם מהעם היהודי, וכפי שנהגו לימים גדולי ישראל שהורו להפריד את הקהילות האורתודוקסיות מהרפורמיות במחצית השנייה של המאה הי"ט.

פסקו הלכה למעשה בעד 'הפרדת הקהילות', ה'כתב סופר' מפרשבורג, הגה"ק בעל ה'יטב לך' מאויהל, הגה"ק רבי יהודה אסאד אב"ד סמניץ, הגה"ק רבי שלמה איגר סופר, ומעל כולם הגרש"ר הירש מגרמניה המפורסם שיזם 'הלכה למעשה' את הפרדת הקהילות.

לא כולם צידדו בעד 'הפרדת הקהילות'. אב"ד לובלין רבי דובריש אשכנזי, אב"ד פראג רבי ישעיהו מושקאט, אב"ד לבוב רבי יוסף שאול נתנזון בעל 'שואל ומשיב', ה'דברי חיים' מצאנז הגה"ק רבי חיים הלברשטם, וכן הגה"ק ה'צמח צדק' מלוביטש, הגאון רבי יצחק דב (זֶליגמן בֶּר) הלוי בַּמבֶּרגֶר. הגאון רבי יעקב אֶטלינגר. הגאון רבי נתן מרקוס אדלר גאב"ד לונדון מחבר 'נתינה לגר', והגאון רבי אליהו רגולר. (ראה בארוכה מקורות בספר "מגדולי התורה והחסידות" שכתב הרב א"י ברומברג, רבה של גרודז'ונדז).

שנים רבות התקבעה הדעה שצדקו הרבנים שדגלו ב'הפרדת הקהילות', ונכון עשו לדורות והצילו את העם היהודי מכליה, וכך סבורים גדולי ישראל שליט"א חברי וחכמי מועצת גדולי התורה שהורו לחברי הכנסת של מפלגות יהדות התורה וש"ס לבל ינהלו משא ומתן עם אגודות הרפורמים והקונסרבטיבים, וכך גם נהגו שנים רבות המפלגות הציונות הדתית.

ברם, בשנים האחרונות ישנם חילוקי דעות בתוך רבני הציונות הדתית. המפורסם בהם הוא הרב אליעזר מלמד ראש ישיבת הר ברכה, שטוען שהרב צבי יהודה קוק סבר שהיהודים הרפורמים אינם מוגדרים 'מינים', כיון שלטענתו הם מכַוונים לשמור על הזהות היהודית.

לטענת הרב מלמד חלקים בתנועה הרפורמית מתרחקים יותר מהיהדות, ולכן חובה עלינו לקרב אותם, ולנהוג בהם בחיבה. לדבריו: אין הבדל בין קירוב חילונים לקירוב רפורמים, ולכן ראוי להעמיד ספר תורה לרשות הרפורמים בעזרת ישראל שבכותל. (הובא באתר ישיבת הר ברכה).

חיזוק לדבריו קיבל הרב מלמד מאת הרב משה ביגל, רב היישובים מיתר וכרמית, שציטט את הנצי"ב מוולוז'ין על פרשת לך לך שכתב: "הרעיון להיפרד איש מאחיו, כמו שנפרד אברהם מלוט, הוא כמו חרב בלב האומה". לטענתו של הרב ביגל: "כנראה שבכל קבוצה יש אמת מסוימת שכדאי להאזין לה".

בעניין זה ציטט הרב ביגל את מורו ורבו הרב צבי יהודה קוק שטען שהנצי"ב מוולוזין התנגד לשיטה של הפרדת הקהילות בגרמניה והניתוק בין האורתודוקסים לרפורמים. מסקנתו של הרב ביגון: "אנחנו מתנגדים לדרך של הרפורמים, אבל הם נשארים אחים שלנו תמיד". (ראה ערוץ 7 יוני קמפינסקי ט' בחשון תשפ"ב).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

טענה זו, של הרב ביגון בשם רבו הרצי"ה וכן בשמו של הנצי"ב מוולזין שנויה במחלוקת. כבר לפני שנה ראש ישיבת רמת-גן, הרב יהושע שפירא, כתב חוברת שלמה בשם 'מנע רגלך מנתיבתם' שעוסקת בבירור דעת הנצי"ב מוולוז'ין והרב צבי יהודה הכהן קוק בעניין הרפורמים.

לטענתו של הרב יהושע שפירא: "לא רק שאין להתקרב אל הרפורמים, אלא אדרבה, לשיטת רבותינו יש להתרחק מהם מאוד".

עוד הוסיף הרב יהושע שפירא, וטען שדעתו של הרצי"ה היא כי "אסור לתת לרפורמים דריסת רגל בארץ ישראל, ואפילו לא להקים יישוב כחלק מבניין הארץ". (ערוץ 7 יהונתן גוטליב כ"ו בכסלו תשפ"א).

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]