אאא

אוכלוסיית ישראל גדלה, מבחינה דמוגרפית, בקצב גבוה מכל מדינה מערבית אחרת, בשל שיעורי הפיריון הגבוהים שבה. ע"פ התחזיות המעודכנות של הסטטיסטיקן הלאומי, תוך פחות משלושה עשורים אוכלוסיית ישראל כמעט ותוכפל, ותעמוד על 16 מיליון אזרחים, כשליש מהם חרדים.

קצב גידול זה לא זוכה למענה בהיערכות המדינה, על כל מכמניה, להתמודדות עם המצב, כולל בסעיף נוסף במורכבות הזו, סעיף שהולך אחורה: ע"פ שנתון מכון מאיירס ג'וינט־ברוקדייל, שפורסם הבוקר (שני) ב'מעריב', בעשור הקרוב צפוי גידול מוגבר של מספר בני ה-75 ומעלה בישראל, לפי שבין שנת 1945 לשנת 1950 קצב הילודה בישראל היה גבוה במיוחד.

ע"פ התחזיות, אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל, שכיום עומדת על כמיליון ומאה ושלושים אלף בני אדם, צפויה לגדול עד 2040 בכמאה אלף בני אדם.  

לגידול במספר זה יש השלכות שהן שונות מאלו שצריכות להיות עבור כלל האוכלוסייה, בהן הרווחת הענקת השירות שמבוגרים צריכים לעתים. הד"ר יצחק שנור, חוקר מומחה במכון שערך את השנתון, מומחה לדמוגרפיה של הזדקנות והשפעותיה על החברה בישראל, הזהיר: "צפוי גידול בביקוש לשירותי בריאות ורווחה רלוונטיים ומערכת השירותים צריכה להיערך לאתגר הצפוי".

על פי הנתונים, 35.7% מכלל האשפוזים במחלקות כלליות הם של בני 65 ומעלה, פי שלושה מחלקם באוכלוסייה, כאשר 19.9% מתוכם הם של בני 75 ומעלה. 15% מבני 65 עד 75 מתקשים בפעולות משק בית, לעומת 37% מבני 75 ומעלה.