אאא

אלפי חסידי סאטמר התאספו בהיכל בית המדרש הגדול למעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה בראשות האדמו"ר.

לאחר ההדלקה אמרו כולם את המזמורים כנהוג, ולאחר מכן נשא הרבי פלפול (פשעטל) תורני במשך שעה ארוכה.

בסיום ערך הרבי 'לחיים' לכלל החסידים לצד השירה של מקהלת ילדי החסידות שהנעימה את המעמד.