אאא

בחצר הקודש מודז'יץ, ציינו את ליל 'זאת חנוכה' בנסיעה מיוחדת לאתרא קדישא מירון, בראשות האדמו"ר ובהשתתפות החסידים.

הרבי התפלל בציונו של הרשב"י לישועת הכלל והפרט, ולאחר התפילה עברו החסידים לפני הרבי לברכה בשעת רצון.

לאחר מכן, ערך האדמו"ר את שולחנו לרגל 'זאת חנוכה', במהלכו הוא נשא דברי תורה, לצד שירה וריקודים במשך זמן ממושך.