אאא

מספר פעמים ביום מודיע קצין הכנסת, ניצב יובל חן, על חברי כנסת, עובדים ומבקרים שנמצאו חיוביים לקורונה, מה שמלמד על התשפטות הנגיף במשכן. בשל כך, הודיע קצין הכנסת על הידוק ההגבלות על הכנסת.

ניצב חן עדכן בצהריים (רביעי) את באי המשכן כי החל ממחר כניסתם של אורחים ומוזמנים חיצוניים בעלי אישור כניסה קבוע, תוקפא לעת עתה ותתאפשר אך ורק על בסיס בקשת אישור יומי ובכפוף למכסתו הקבועה של הגורם / חבר הכנסת המזמין.

ניצב חן הסביר את הצעד החריג: "מדובר במהלך מחוייב המציאות, המצטרף לשורת ההגבלות שהשיתה הכנסת על עצמה מבעוד מועד - נוכח היקפי התחלואה הגוברים בקרב הציבור הכללי ותכליתם צמצום משמעותי של כניסת אורחים ומוזמנים בין שעריה והפחתת הסיכון לפגיעה בליבת העשייה הפרלמנטרית".