אאא

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף, התייחס הערב (מוצאי שבת) במרומז לרפורמת הגיור שמוביל השר לשירותי דת, מתן כהנא, וקבע כי מי שיתגייר דרך הרפורמה - יישאר גוי.

במהלך שיעורו השבועי, בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, התבטא הראש"ל: "החוק החדש שרוצים לעשות עכשיו (חוק הגיור. י-כ), גר כזה הוא 'גוי של שבת', שתדעו".

כזכור, השבוע פרסמו הרבנים הראשיים לישראל, הגר"י יוסף והגר"ד לאו, מכתב משותף נגד רפורמת השר כהנא. בהתייחסות לנושא רפורמת הגיור, כתבו הרבנים: "עתה פונים הם בהצעות חוק לאפשר לכל מאן דבעי לעמוד בשער הכניסה לעם ישראל, ובכך מערערים הם את יסודות טהרת וייחוס העם היהודי בארץ ובתפוצות, דבר שיגרום בכייה לדורות".

לדבריהם: "ענייני הגיור הם המחסום בפני התבוללות, עליו שמרו במשך כל הדורות, וכעת מבקשים לעוקרו במצח נחושה, בניגוד לעמדת ההלכה ולדעת כל גדולי ישראל ורבני ישראל בארץ ובתפוצות".

לדברי הרבנים הראשיים: "צר לנו לראות כי בעת האחרונה החלו גורמים שונים, חלקם לאו דווקא נזקקים לרבנות ואינם מהחפצים ביקרה, להתערב בענייניה, לקבוע את דמותה ולנסות לכוון דרכה".

"המעשים שנעשו לאחרונה מלמדים על מאבק על עצמאות הרבנות בישראל", כותבים הרבנים ותוקפים את רפורמות הממשלה: "חדשות לבקרים עולים על שולחן מקבלי ההחלטות רעיונות וחוקים שיש בהם שינוי המצב הקיים, כרסום במעמדם של רבני ישראל והרס היחסים בסוגיות דת ומדינה".