אאא

מחקר רפואי חדש, העוסק בתחלואה בקורונה ובמקומה מול החיסונים, מוכיח כי נדבקים שחוסנו מוגנים הרבה יותר, לעומת אלו שנדבקו ולא חוסנו לאחר מכן. המחקר, שערכה 'כללית' בשיתוף הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, בחן את הסיכויים למניעת הדבקה חוזרת בנגיף בקרב מחלימים שקיבלו את החיסון שלושה חודשים לפחות לאחר החלמתם.

המחקר התצפיתי, שנמשך כשמונה חודשים, עקב אחר כלל מטופלי כללית, בגילאי 16 ומעלה, שהחלימו מקורונה וחלפו לפחות שלושה חודשים ממועד החלמתם, והשווה את שיעורי ההדבקה החוזרת בקורונה באוכלוסייה שקיבלה מנת חיסון אחת או יותר לאחר ההחלמה, מול שיעורי ההדבקה החוזרת בקרב מחלימים שלא התחסנו כלל.

מממצאי המחקר עולה כי בקרב מקבלי מנת החיסון בגילים 16 עד 64 נצפתה הפחתה של 82% בשיעור ההדבקות החוזרות, ואילו בקרב בני 65 ומעלה מידת ההפחתה יורדת, אך עדיין נחשבת למשמעותית במיוחד, ועומדת על 60%.
לפי תוצאות המחקר, לא נמצא יתרון למתן שני חיסונים למחלימים, על פני מתן חיסון אחד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

הד"ר דורון נצר, ראש אגף רפואה בקהילה בכללית, אמר: "תוצאות המחקר שערכנו מלמדות באופן חד משמעי כי מתן חיסון קורונה למחלימים קשור בצורה מובהקת בהפחתת הסיכון להדבקה חוזרת. אין לנו עדיין מידע לגבי רמת ההגנה למניעת הדבקה חוזרת בגל האומיקרון, אך ברור מעל לכל ספק כי המלצת משרד הבריאות כבר לפני 11 חודשים, לחסן מחלימים, הועילה מאד בריסון גל הדלתא על כל המשמעויות הנובעות מכך".

"אנו משערים כי התועלת הפחותה שנצפתה בקרב בני 65 ומעלה נבעה מכך שהמחלימים מקורונה בגילאים אלה, נטו להקפיד הרבה יותר על כללי הריחוק החברתי ועטית מסיכות מאשר באוכלוסייה הצעירה ולכן באופן יחסי תוספת ההגנה מהחיסון היא פחותה, אך עדיין משמעותית ביותר", הוסיף הד"ר נצר.