אאא

האדמו"ר מצאנז אשר שהה בשבת האחרונה בקרב חסידיו בעיר טבריה קבע מזוזה בהיכל החדש 'היכל אברהם משה' שנבנה בסמיכות לבית המדרש, ולאחר מכן הוא ערך 'לחיים טיש', במהלכו עברו החסידים לנטילת שלום.

מי שקיבל את פניו של הרבי הוא ה'מרא דאתרא' של הקהילה הגאון רבי זאב וקסברגר, אשר השתתף בדיון מיוחד שהתקיים יחד עם הרבי ובנו הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם בנושא אמירת ברכת כהנים, אשר היה נהוג כי הם עולים אל הדוכן רק בתפילת מוסף של שבת.

בתום הדיון ההלכתי הורה הרבי כי החל מהשבת, יעלו הכהנים לברכת כהנים גם בתפילת שחרית, גם בשבת וגם בימות החול.