אאא

מסכת יבמות, דף צ' - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף צ' - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף צ' - השיעור באנגלית: