אאא

מסכת יבמות, דף צ"ז - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף צ"ז - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף צ"ז - השיעור באנגלית: