אאא

חברי כולל תרביצ"א שע"י חסידות דושינסקיא אשר סיימו בהצלחה את סדרת המבחנים במסגרת הלימוד במחזור הרביעי של הלכות 'יורה דעה', השתתפו במעמד מיוחד בראשות האדמו"ר ובהשתתפות מספר נגידים מתומכי הכולל.

מי שנשאו דברים במעמד הם הרבנים הרב בנימין אייזנברגר, רב דקהילת היכל התפילה והרב שמואל דוד הרצוג שחיזקו את האברכים המצטיינים על עמידתם האיתנה בלמידת ההלכות והמבחנים.