לקראת חג השבועות

סוד קניין התורה? תבדקו אצל השטן // טור

לא מצליחים לסחוב את הסדר? מתקשים לשבת וללמוד? זהו הסוד של השטן • רויטל ישראל בטור מיוחד לקראת חג השבועות מנסה לפצח את הסיבה לקושי בלימוד תורה (יהדות)

רויטל ישראל | כיכר השבת |
(צילום: יונתן זינדל פלאש 90)

רוצה לדעת את 'סוד' קנין התורה? פנה לשטן!

קשה לשבת וללמוד? בקושי 'סוחב' את הסדר?

'שוקל' לקום 5 דקות קודם, וקם 10 דקות אחרי?

אתה נורמלי! זהו סוד – קנין התורה!

לא 'מפרגן' לך - חלק בתורה...

מה עשה השטן בשעת מתן תורה?

בא השטן לקב"ה ושאל: היכן התורה? אמר לו:

אצל בן עמרם (רש"י על המדרש באיוב, כ"ח, י"א).

הלך השטן למשה רבנו, אמר לו - היכן התורה? ענה לו: אצל הים.

הלך השטן לים, שאל - היכן התורה? "לא בי היא, לך אצל בן עמרם".

חזר השטן למשה רבנו, ושאל בשנית: היכן התורה?

השיב לו משה רבנו: אצל התהום.

הלך השטן לתהום ושאל אותה: היכן התורה?

ענתה לו: "אין עימדי, לך אצל בן עמרם".

חזר השטן למשה רבנו, ושאל אותו: היכן התורה?

השיב לו משה: אצל הקב"ה.

וזהו שנאמר באיוב: "תהום אמר - לא בי היא, וים אמר - אין עמדי" (איוב כ"ב).

ונאמר עוד בהמשך: "אבדון ומוות אמרו - באוזנינו שמענו שמעה" (איוב כ"ב). מפרש רש"י: "המאבדין וממיתין עצמם עליה אמרו:

"באוזנינו שמענו שמעה" – שהמייגע בה - מתקיימת בו".

מדוע השטן מחפש את התורה - בדבקות?

שואל מוהרנ"ת – ה'פלא ופלא'!

מדוע השטן מחפש הדבקות את התורה? ומה הקשר שלו לתורה?

הרי הוא הרודף והשונא הכי גדול של - התורה ולומדיה!

ה'מתנגד' הראשי - ללומדי התורה?

מוסיף מוהרנ"ת עוד קושיה:

מדוע הקב"ה טורח לענות לשטן על שאלתו?

ועוד קושיה: הפלא ופלא - מדוע משה רבנו מטעה את השטן, באומרו, שהתורה - אצל הים, ואח"כ - אצל התהום?

מה הסוד העצום שמסתתר בדברים?

שטן! למה אתה מחפש את התורה?

השטן קיבל כח ורשות להתגרות - בלומדי התורה!

לשטן יש - 'תפקיד' ראשי ב'קנין' התורה:

להתנגד ולהתגרות - בכל מי שרוצה ללמוד תורה!

ה'אחראי' הראשי לקושי ללמוד ול'קנות' את התורה – הוא השטן!

ורק מי שמוכן – לעבוד קשה ולהתייגע, זוכה! וזה:

"יגעתי ומצאתי – תאמין, מצאתי ולא יגעתי – אל תאמין"! (מגילה ו', ב).

בזמן מתן תורה, בא השטן לקטרג על ישראל, ושאל:

מדוע לתת את התורה לעם ישראל? ענה לו משה רבנו, ואמר:

"אצל הים" – את התורה - לא ניתן להשיג בקלות!

איזה מאמץ צריך לעשות, כדי לצלול ולרדת עד מעמקי וקרקעית הים?

'יורדי הים' – הראויים למעשי ה' ונפלאותיו!

מי שיסכים, יהיה "מוכן למסור נפשו, ולירד - לתוך מעמקי הים":

ישיג את 'קנין' התורה, וזה שכתוב: "יורדי הים..." – כי:

"התורה עמוקה – מני ים" - ולכן, אמר משה רבנו:

מי שימסור נפש על התורה, השטן – לא יוכל לקטרג עליו, כי:

הוא קונה את התורה – בנפשו ממש! קנין התורה - תלוי בבחירה!

ולכן, התורה - לא ניתנה למלאכים!

דווקא: לקרוצי חומר – גושי עפר!

ולכן: השטן 'מייצר' לך קשיים עצומים - בצורה תמידית!

הוא מביא לך פיתויים רבים נוצצים, שתזניח את 'קנין' התורה, הוא:

עובד קשה, ונותן לך הרבה אפשרות בחירה.

השטן – לא נח לרגע! תלמד ממנו – מאויבי תחכמני!

העיקר – שלא תבחר בתורה! כי תפקידו: "למען לנסותך"!

ואם אתה בוחר בתורה, תהיה חייב - להתאמץ ולהשקיע!

משה רבנו ענה לשטן תשובה נפלאה:

אם תהיה כמו 'יורדי הים' שיורדים וחותרים - עד תהום ממש!

תזכה - ל'קנין' התורה!

הרצון מנצח את כל - הקשיים והמניעות!

הקושי והבחירה – רק מחדדים את הרצון, ונותנים כח - להילחם ולנצח!

"ראה נתתי לפניך היום" – ובחרת בחיים...

והמלחמה - קשה ויומיומית, ובלתי פוסקת – לעולם!

אבל, משה רבנו מביא נחמה, ואומר- "לא בשמים היא... ולא מעבר לים!"

בשביל לקנות את התורה: לא צריך לעלות לשמים, או לצלול לים, כי באמת: התורה קרובה אליך – מאוד מאוד...

מדוע משה רבנו שולח את השטן - לים ולתהום?

האמת לאמיתה של 'סוד' קנין התורה, הוא:

"קרוב אליך הדבר מאוד - בפיך ובלבבך לעשותו"!

עיקר קנין התורה תלוי - ברצון הלב ובפה!

אז - מה צריך לעשות כדי לקבל חלק בקניין התורה?

להוציא את הרצון שבאמת בוער בך - מהכח אל הפועל!

(עפ"י ליקוטי הלכות יו"ד, הכ' כלים, הלכה ד').

רצון הלב שלך בוער - להתחבר למשהו אמיתי שנותן - חיים וחיות!

התורה היא חיות חיותך - תתקשר ותתכלל בה!

לימוד תורה מתוך חיבור והבנה, דבקות באותיות התורה, מחבר אותך:

לאור האלוקי שגנוז בה! אדם ששם את הרצון שלו בתורה, ולומד:

בדבקות והבנה: נכלל באור האלוקי - שגנוז בתורה!

הוא מתכלל ודבק באור הגנוז, שהוא - אור עצמות ה' יתברך.

ותוכל להגיע לזה, אם תשאל את עצמך - מה התכלית של אלו החיים?

מטמינים באדמה - ומכסים בעפר?! זה התכלית???

מסופר על מוהרנ"ת שבילדותו היה רגיל לשבת עם זקנו הרב ר' יצחק דאנציג ז"ל במזרח, והכיר טוב את כל הזקנים שישבו במזרח.

פעם אחת, כשמת אחד הזקנים, התחיל לשאול - היכן אותו זקן?

וענו לו שמת. ושאל: "מה נעשה עימו"?

"והשיבו לו שמטמינים אותו בארץ, ומכסין אותו בעפר".

ומאז, היה קשה לו: "מה זה"? "זהו התכלית של כל העולם הזה"?

"ומאז, התחיל לבעור בליבו, והתחיל לחפש מהו התכלית".

(כתבי רבי שמואל הורביץ זצ"ל).

מה התכלית – אם לא לנענע לי את הלב? לתכלית!

כשמבינים שיש תכלית, הרצון מתחזק – לתכלית האמיתית, ולכן:

חייב לבטא ולגלות את רצון הלב – בדיבור הפה!

והדיבור מעורר - עוד ועוד רצון וכיסופין, ומחזק את הלב, להמשיך:

לחתור ליעד הנכסף, בלי להירתע – מהתהום או מהים! ולבסוף:

אתה תתגבר על כל המכשולים - ותנצח! אתה חייב לנצח!

"יגעת ומצאת תאמין" - זאת הבטחה!

אין דרך אחרת! ככה זה עובד - בכל דבר!

רוצה תורה? סימן את המטרה! תחזק את הלב, ותבטא - את הרצון.

הקב"ה יוליך אותך בדרך שאתה רוצה, ואתה – תתגבר על המשכולים!

הקשיים לא נועדו – להכשיל אותך! הם באים – לחשל אותך!

"אין הקב"ה בא בטרוניא - עם בריותיו".

הקשיים תואמים את - הכוחות שקיבלת!

הם נועדולנסות אותך, ולחזק את רצונך - ולהרבות שכרך! בזה ובבא!

תוציא את הרצון בדיבור הפה, זה ינתן לרצון – תוקף ועוצמה!

והרצון יוכל לצאת - מהכח אל הפועל, ולהתממש!

איך מקבלים את התורה? מאויבי תחכמני

כשמשה רבנו אמר לשטן, שהתורה בשמים, הוא:

התווה דרך, איך להוריד את התורה מהשמים לארץ:

תתייגע תשבור את המניעות - ותזכה לתורה!

"מאויבתי תחכמני" – תלמד מסירות הנפש - מהשטן שלא מרפה ממך, כמו שהוא:

מתאמץ – שלא תקנה את התורה, כך אתה תתאמץ – לנצח אותו!

ומסיים מוהרנ"ת ואומר, רק מי שחס על נפשו, ומסתכל על האמת:

יצליח לשבור את המניעות ע"י - תוקף החשק והרצון!

מסיים רש"י ואומר דבר נפלא: אמת – היא חותמו של הקב"ה,

מי שמחפש את האמת - בוודאי יזכה לידע - היכן האמת!

תחילתה יסורין – ובסוף שלווה...

תעיר את רצון הלב ותתחיל לדבר, כי - "בפיך ובלבבך לעשותו".

"לא עליך המלאכה לגמור" – אבל, גם לא להבטל...

"תורה שלמדתי באף, היא שעמדה לי" – היא שעמדה לאבותינו...

טוב אחד בצער...זו התורה – מגנה ומצלה...

תורה שלמדת מתוך צער, לשטן - אין רשות לקטרג עליה!

תצלול לים תרד לתהום...

בסוף תהיה כ - "מלאכי אלוקים - עולים ויורדים..."

שנזכה - אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר