logo
אקטואליה

מסיבת חנוכה שקיימה עמותת "עושים שמח" ביום חמישי האחרון, לילדים חולים, בעלי מוגבלויות וחולי סרטן, הצליחה להקל במעט על סבלם ולהעלות חיוך רחב על פניהם ולו רק לכמה שעות (אקטואליה)

אירועי "צמאה" בבנייני האומה

ההתוועדות החסידית הגדולה ביותר בעולם מתפרשת על פני 7 מופעים עוצמתיים שהפכו לסולד אאוט כבר לפני 3 שבועות

התוועדות י"ט כסלו

השבוע מציינת חסידות חב"ד את י"ט כסלו, 'חג הגאולה' שחרג מגבולות החסידות לכל העולם היהודי עם שפע

כתבות