logo
אקטואליה

בפתחו של החודש שבו ניתנת לנו ההזדמנות לחשב מסלול מחדש, הרבנית חדוה לוריא סוללת דרך למצוא את ה'אני' האמיתי שלנו - הערכי והייחודי - שבזכותו נגיע 'לדודי' ונדע שהגענו ליעד. ומה חיפש פעוט בכביש באמצע הלילה?

עו"ד בן אלי

השבוע מונתה לראשונה אישה לתפקיד שעשוי להשפיע על החלטות הדיינים • עו"ד שירה בן אלי התמודדה במכרז

נצח ישראל לא ישקר..

תפילת ר"ח אב בכותל המערבי לצידן של 'נשות הכותל', המקום הקדוש ביותר שחרב כאילו חרב בימינו ממש * ללי

כתבות