פרשת ויצא •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת ויצא • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייס
י' בכסלו תשפא | 26.11.20
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: פייק ניוז ויצא(פרשת שבוע)
כיכר לשבת עם הרב אליעזר שמחה וייס. צפוכיכר לשבת עם הרב אליעזר שמחה וייס. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: מודים על בשורה טובה לאחרים (יהדות)
פרשת וירא •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת וירא • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: לשמש דוגמא לאנשים (פרשת שבוע)

אקטואליה מהפרשה עם הרב אליעזר שמחה וייס

חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה

כיכר facebook