אקטואליה בפרשה: צריך ללמוד להעריךצריך ללמוד להעריך: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייס
כ"א באדר תשפא | 05.03.21
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ריך ללמוד להעריך (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: צעירים נגד עמלק. צפואקטואליה בפרשה: צעירים נגד עמלק. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: צעירים נגד עמלק מדור דור (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: מה מלווה אותנו לעולם הבאאקטואליה בפרשה: מה מלווה אותנו לעולם הבאהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: פרשת תרומה (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: מדבר שקר תרחק. צפואקטואליה בפרשה: מדבר שקר תרחק. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: מדבר שקר תרחק (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: מי שלא מקשיב לא מכבדאקטואליה בפרשה: מי שלא מקשיב לא מכבדהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: חייך והעולם יחייך אליך (פרשת השבוע)
חייך והעולם יחייך אליך: פינתו של חבר המועצתחייך והעולם יחייך אליך: פינתו של חבר המועצתהרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: חייך והעולם יחייך אליך (פרשת השבוע)
רחמנות וחסד: פינתו של חבר המועצת. צפורחמנות וחסד: פינתו של חבר המועצת. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: רחמנות וחסד (פרשת השבוע)
הדרך לגאולה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהדרך לגאולה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסכיכר השבת2
פרשת שמות • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת שמות • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: רחמנות לבני משפחה! (פרשת שבוע)
פרשת ויחי • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת ויחי • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ללמוד מטעויות של אחרים! (פרשת שבוע)
פרשת ויגש • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת ויגש • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ללמוד מטעויות של אחרים! (פרשת שבוע)
פרשת מקץ •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת מקץ • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע בפינה: צריכים להיות מהאו"ם • צפו (יהדות)
פרשת וישב •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת וישב • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע בפינה: צריכים להיות מהאו"ם • צפו (יהדות)
פרשת וישלח •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת וישלח • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. פרשת השבוע קוראת לפוליטיקאים -היו גמישים! צפו (יהדות)
פרשת ויצא •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת ויצא • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: פייק ניוז ויצא. צפו (פרשת שבוע)
פרשת תולדות •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת תולדות • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ללמוד מטעויות של אחרים! (פרשת שבוע)
כיכר לשבת עם הרב אליעזר שמחה וייס. צפוכיכר לשבת עם הרב אליעזר שמחה וייס. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: מודים על בשורה טובה לאחרים (יהדות)
פרשת וירא •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת וירא • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: לשמש דוגמא לאנשים (פרשת שבוע)
פרשת לך לך •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת לך לך • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: מעלת השתיקה (פרשת שבוע)
פרשת נח •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת נח • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: גם מהרשע יצא טוב (פרשת שבוע)
פרשת בראשית •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת בראשית • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס2
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: האויב המר ביותר של הטוב הוא הטוב מאוד! (פרשת שבוע)
שמחת תורה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסשמחת תורה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: הכול טוב! (פרשת שבוע)
חג הסוכות: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסחג הסוכות: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: להסתכל קדימה (פרשת שבוע)
שבת שובה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסשבת שובה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: הנושרים והתשובה (פרשת שבוע)
יום הדין: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסיום הדין: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: דברים שנמצאים ולא רואים (TV)
פרשת ניצבים: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת ניצבים: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס4
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: היהודים קיימים (פרשת שבוע)

אקטואליה מהפרשה עם הרב אליעזר שמחה וייס

חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן ´כיכר השבת´, ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה

כיכר facebook