אקטואליה בפרשה: ניצול ההזדמנויות. צפואקטואליה בפרשה: ניצול ההזדמנויות. צפו
ז' בתמוז תשפא | 17.06.21
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ניצול ההזדמנויות • צפו (יהדות)
אקטואליה בפרשה: קורח היה חלק מ"המשמר הישן"אקטואליה בפרשה: קורח היה חלק מ"המשמר הישן"הרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: קורח היה חלק מ"המשמר הישן" (יהדות)
אקטואליה בפרשה: שנראה תמיד את הטובאקטואליה בפרשה: שנראה תמיד את הטובהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: שנראה תמיד את הטוב (יהדות)
אקטואליה בפרשה: לא  תמיד צריכים להגיבאקטואליה בפרשה: לא תמיד צריכים להגיבהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: לא תמיד צריכים להגיב (פרשת השבוע)
אל תחסכו בדיבורים של שבח והלל • צפואל תחסכו בדיבורים של שבח והלל • צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: אל תחסכו בדיבורים של שבח והלל (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: להתגונן מהשפעה • צפואקטואליה בפרשה: להתגונן מהשפעה • צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: אצילות מחייבת! (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: האצילות מחייבת! • צפואקטואליה בפרשה: האצילות מחייבת! • צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: אצילות מחייבת! (פרשת השבוע)
פרשת השבוע: כולנו נדרשים להיות קדושיםפרשת השבוע: כולנו נדרשים להיות קדושיםהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: כולנו נדרשים להיות קדושים (פרשת השבוע)
פרשת השבוע: מילים טובות שלא אמרנופרשת השבוע: מילים טובות שלא אמרנוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: מילים טובות שלא אמרנו (פרשת השבוע)
פרשת השבוע: לא להשתתק מטראומותפרשת השבוע: לא להשתתק מטראומותהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע:אקטואליה בפרשה: לא להשתתק מטראומות (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: לא לחפש רציונל להלכהאקטואליה בפרשה: לא לחפש רציונל להלכההרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: לא לחפש רציונל להלכה (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: צריך ללמוד להעריךאקטואליה בפרשה: צריך ללמוד להעריךהרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ריך ללמוד להעריך (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: צעירים נגד עמלק. צפואקטואליה בפרשה: צעירים נגד עמלק. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: צעירים נגד עמלק מדור דור (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: מה מלווה אותנו לעולם הבאאקטואליה בפרשה: מה מלווה אותנו לעולם הבאהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: פרשת תרומה (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: מדבר שקר תרחק. צפואקטואליה בפרשה: מדבר שקר תרחק. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: מדבר שקר תרחק (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: מי שלא מקשיב לא מכבדאקטואליה בפרשה: מי שלא מקשיב לא מכבדהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: חייך והעולם יחייך אליך (פרשת השבוע)
חייך והעולם יחייך אליך: פינתו של חבר המועצתחייך והעולם יחייך אליך: פינתו של חבר המועצתהרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: חייך והעולם יחייך אליך (פרשת השבוע)
רחמנות וחסד: פינתו של חבר המועצת. צפורחמנות וחסד: פינתו של חבר המועצת. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: רחמנות וחסד (פרשת השבוע)
הדרך לגאולה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהדרך לגאולה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסכיכר השבת2
פרשת שמות • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת שמות • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: רחמנות לבני משפחה! (פרשת שבוע)
פרשת ויחי • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת ויחי • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ללמוד מטעויות של אחרים! (פרשת שבוע)
פרשת ויגש • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת ויגש • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ללמוד מטעויות של אחרים! (פרשת שבוע)
פרשת מקץ •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת מקץ • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע בפינה: צריכים להיות מהאו"ם • צפו (יהדות)
פרשת וישב •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת וישב • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע בפינה: צריכים להיות מהאו"ם • צפו (יהדות)
פרשת וישלח •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת וישלח • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. פרשת השבוע קוראת לפוליטיקאים -היו גמישים! צפו (יהדות)
פרשת ויצא •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת ויצא • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: פייק ניוז ויצא. צפו (פרשת שבוע)

עוד כתבות

אקטואליה מהפרשה עם הרב אליעזר שמחה וייס

חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן ´כיכר השבת´, ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה

כיכר facebook