ההבדל בין  מאה חסר שתים ותשעים ושמונה קללותאקטואליה בפרשה: ההבדל בין מאה חסר שתים ותשעים ושמונה קללות
כ"ו באלול תשפא | 03.09.21
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ההבדל בין מאה חסר שתים ותשעים ושמונה קללות (יהדות)
אקטואליה בפרשה: תמיד להיות בשמחהאקטואליה בפרשה: תמיד להיות בשמחההרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: תמיד להיות בשמחה (יהדות)
אקטואליה בפרשה: לראות את צרכי האחראקטואליה בפרשה: לראות את צרכי האחרהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: אקטואליה בפרשה: לראות את צרכי האחר (יהדות)
אקטואליה בפרשה: "תמים תהיה עם ה'"אקטואליה בפרשה: "תמים תהיה עם ה'"הרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: "תמים תהיה עם ה'" (יהדות)
אקטואליה בפרשה: הדברים הקטנים הם החשוביםאקטואליה בפרשה: הדברים הקטנים הם החשוביםהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: הדברים הקטנים הם החשובים • צפו (יהדות)
אקטואליה בפרשה: להתמודד עם הפשעאקטואליה בפרשה: להתמודד עם הפשעהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: להתמודד עם הפשע • צפו (יהדות)
אקטואליה בפרשה: כוחה של תפילה • צפואקטואליה בפרשה: כוחה של תפילה • צפוהרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: כוחה של תפילה • צפו (יהדות)
אקטואליה בפרשה: איך משנים את העולם?אקטואליה בפרשה: איך משנים את העולם?הרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: איך משנים את העולם? (יהדות)
אקטואליה בפרשה: מנהיג שלא מקיים הבטחותאקטואליה בפרשה: מנהיג שלא מקיים הבטחותהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: מנהיג שלא מקיים הבטחות (יהדות)
כוח הפוטנציאל; קמצא ובר קמצא  • צפוכוח הפוטנציאל; קמצא ובר קמצא • צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: כוח הפוטנציאל - פנחס קמצא ובר קמצא • צפו (יהדות)
קללות שהן ברכות או  שהן קללות? צפוקללות שהן ברכות או שהן קללות? צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ניצול ההזדמנויות • צפו (יהדות)
אקטואליה בפרשה: ניצול ההזדמנויות. צפואקטואליה בפרשה: ניצול ההזדמנויות. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ניצול ההזדמנויות • צפו (יהדות)
אקטואליה בפרשה: קורח היה חלק מ"המשמר הישן"אקטואליה בפרשה: קורח היה חלק מ"המשמר הישן"הרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: קורח היה חלק מ"המשמר הישן" (יהדות)
אקטואליה בפרשה: שנראה תמיד את הטובאקטואליה בפרשה: שנראה תמיד את הטובהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: שנראה תמיד את הטוב (יהדות)
אקטואליה בפרשה: לא  תמיד צריכים להגיבאקטואליה בפרשה: לא תמיד צריכים להגיבהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: לא תמיד צריכים להגיב (פרשת השבוע)
אל תחסכו בדיבורים של שבח והלל • צפואל תחסכו בדיבורים של שבח והלל • צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: אל תחסכו בדיבורים של שבח והלל (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: להתגונן מהשפעה • צפואקטואליה בפרשה: להתגונן מהשפעה • צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: אצילות מחייבת! (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: האצילות מחייבת! • צפואקטואליה בפרשה: האצילות מחייבת! • צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: אצילות מחייבת! (פרשת השבוע)
פרשת השבוע: כולנו נדרשים להיות קדושיםפרשת השבוע: כולנו נדרשים להיות קדושיםהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: כולנו נדרשים להיות קדושים (פרשת השבוע)
פרשת השבוע: מילים טובות שלא אמרנופרשת השבוע: מילים טובות שלא אמרנוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: מילים טובות שלא אמרנו (פרשת השבוע)
פרשת השבוע: לא להשתתק מטראומותפרשת השבוע: לא להשתתק מטראומותהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע:אקטואליה בפרשה: לא להשתתק מטראומות (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: לא לחפש רציונל להלכהאקטואליה בפרשה: לא לחפש רציונל להלכההרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: לא לחפש רציונל להלכה (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: צריך ללמוד להעריךאקטואליה בפרשה: צריך ללמוד להעריךהרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ריך ללמוד להעריך (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: צעירים נגד עמלק. צפואקטואליה בפרשה: צעירים נגד עמלק. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: צעירים נגד עמלק מדור דור (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: מה מלווה אותנו לעולם הבאאקטואליה בפרשה: מה מלווה אותנו לעולם הבאהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: פרשת תרומה (פרשת השבוע)
אקטואליה בפרשה: מדבר שקר תרחק. צפואקטואליה בפרשה: מדבר שקר תרחק. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: מדבר שקר תרחק (פרשת השבוע)

עוד כתבות

אקטואליה מהפרשה עם הרב אליעזר שמחה וייס

חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן ´כיכר השבת´, ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה

כיכר facebook