כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דעמירן בעלמא"

עמירן דביר: "אי אפשר לסמוך על ארה"ב"

הקשר בין השבת למלאכת המשכן, סיבת המהירות בבניית המשכן, מדוע ציווה הקב״ה להקימו רק אחר 3 חודשים, מה מיוחד בראש חודש ניסן ועל מלחמת העולם השלישית (טור)

עמירן דביר | כיכר השבת |
(איור: מוטי הלר)

1:

הפרשה נפתחת כשמשה מקהיל את כל עם ישראל כדי לבשר להם שהקב״ה מחל להם על חטא העגל וכהוכחה לזה הוא מצווה אותם לבנות משכן מיוחד כדי שיוכל לשכון שם.

לפני שמתחיל משה לצוות על בניית המשכן הוא מצווה עליהם שוב את שמירת השבת וצריך להבין מדוע הוא עושה זאת כאן, הרי את מצוות השבת הוא כבר לימד בפעמים אחרות?

מה קשורה השבת למעמד הקהל זה שמטרתו בניית המשכן?

רש״י הקדוש מסביר שמשה מקדים לדבר על השבת כדי להגיד לעם ישראל שבניית המשכן לא דוחה שבת, ועליהם להפסיק את העבודה כשמגיעה השבת.

במדרש מובא שכמו שבניית המשכן מטרתה לכפר לעם ישראל על חטא העגל, כך שמירת השבת מכפרת על חטא העגל, ויש הסוברים שאף יותר מהמשכן כיוון שהשבת היא תמידית לעומת המשכן שהיה לארבע מאות שמונים שנה בלבד ושני בתי המקדש גם היו לתקופות קצובות ואם כן זקוקים אנו לשמירת השבת עוד לפני המשכן כדי לכפר על חטא העגל.

מהו הקשר בין שמירת שבת לחטא העגל?

אדם ששומר את השבת, כופר בעצם בעבודה זרה.

״כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים והארץ וינח ביום השביעי״, ה׳ עשה ולא אף אחד אחר וזאת הסיבה שמשה מקדים את השבת למשכן.

הגמרא במסכת שבת אומרת ״כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל עוונותיו שנאמר ״כל שומר שבת מחללו, אל תקרי מחללו אלא מחול לו״.

לשבת יש כח לכפר על עבודה זרה ומעשה העגל.

2:

את המשכן לקח לבנות שבעים יום וכך הוא החשבון:

משה הקהיל את עם ישראל יום לאחר יום כיפור בי״א תשרי.

לקח לעם ישראל יומיים לאסוף את התרומות יומיים.

ביום י״ג העבירו קול במחנה שלא יביאו עוד כי יש מספיק.

בט״ו בתשרי מסר משה רבנו לעושי המלאכה שיתחילו בעבודה.

העבודה הסתיימה לאחר שבעים יום בכ״ה בכסלו.

אבל אז הקב״ה מצווה להקים את המשכן דווקא בראש חודש ניסן כשלושה חודשים לאחר שסיימו את העבודה ככתוב ״וידבר ה׳ אל משה לאמור ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד״.

וצריך להבין מדוע? למה היה חשוב לזרז את העבודה במהירות אם המשכן אינו מוקם במשך שלושה חודשים?

עוד צריך להבין, הרי אין סיכוי שבעולם שהיו יכולים בדרך הטבע לסיים את מלכת המשכן בשבעים יום, המשכן בעצם הוכן על ידי נס שלא כדרך הטבע ונשאלת השאלה מדוע היו צריכים את הנס הלא שימושי הזה אם שלושה חודשים סתם שוכב המשכן מפורק ומחכה לציווי של הקב״ה מתי להקימו, הנס הזה הוא לא פרקטי.

וצריך להבין גם מה המיוחד בראש חודש ניסן שהוא היום שנבחר שבו יוקם המשכן.

כתוב במדרש שהקב״ה רצה להקים את המשכן בחודש שנולד יצחק אבינו.

במדרש אחר כתוב שרצה הקב״ה להקים את המשכן ביום שנולד יצחק אבינו ולפי מדרש זה יצחק נולד בראש חודש ניסן.
מדרש נוסף אומר שרצה הקב״ה להקים את המשכן בחודש שבו התבשר אברהם אבינו על לידת יצחק.

מדוע חשוב לקשר בין בניית המשכן ליצחק אבינו דווקא?

כיוון שלאברהם אבינו היה חלק במשכן בזכות העצים שהוא עצמו גידל ושאותם לקחו בני ישראל למצרים ובהמשך למדבר ואיתם בנו את המשכן.

ליעקב אבינו היה את הבריח התיכון ורק ליצחק לא היה קשר למשכן ולכן רצה הקב״ה להקים את המשכן בזמן שקשור ספציפית ליצחק.

ועוד, שיצחק היה הראשון שהקריב את עצמו על המזבח ולכן קיבל את הזכות שיוקם המשכן בתאריך שלו.

בספר ״באר יוסף״ לרבי יוסף סלאנט מסביר על סיבת המהירות בבניית המשכן, אם המשכן בא לכפר על חטא העגל, חלק מהכפרה צריך להיות על ידי מהירות העבודה.

לקח לעם ישראל יום אחד בלבד כדי לתת את כל הזהב שלהם לבניית העגל, מהירות שיא לעבודה זרה, שעליה אפשר לכפר על ידי מהירות שיא של בניית המשכן.

ועוד, הערב רב שקבעו לאהרון מתי לבנות את העגל מייד למחרת ולא הסכימו להתעכב, עליהם צריך לכפר על ידי שאומר להם הקב״ה שגם אחרי שסיימו את העבודה אבל רק הוא יחליט להם על הזמן בוא יוקם המשכן, זאת תשובת המשקל.

3:

הקב״ה שלח לנו השבוע מסר חשוב שכדאי היה שנפנים אותו.

ברגע האמת, אם וכאשר נהיה בצרה ונזדקק לעזרה, כל אלה שחשבנו שיעזרו לנו, התגלו כמשענת קנה רצוץ.

היינו רגילים לחשוב שאפשר לסמוך על ארה״ב שתהיה לצידנו בעת צרה, או על שאר מעצמות, אבל הנה הקדוש ברוך הוא מראה לנו דרך אוקראינה שאין על מי לסמוך באמת אלא על אבינו שבשמים, וידוע הדבר שהקב״ה מאותת לעם ישראל דרך אומות העולם.

כשמגיעה צרה על אחת מאומות העולם, צריכים אנחנו לעשות בדק בית כי צרה זו היא רמז לנו.

שמתי לב למשהו מעניין, גוג ומגוג בגימטריה שבעים - כנגד שבעים אומות העולם שכנראה אמורים להלחם זה בזה.

אני לא נביא ולא בן נביא אבל יכול להיות בהחלט שנמצאים אנו בתחילתה של מלחמת העולם השלישית.

כולם מנסים להכנס לראש של פוטין כדי להבין מה עובר לו בראש.

אל לנו לשכוח שלב מלכים ורוזנים ביד ה׳ ככתוב במשלי ״פלגי מים לב מלך ביד ה׳ על כל אשר יחפוץ יטנו״.

לא נשאר לנו אלא לדבוק בקב״ה בעיניים עצומות וללמוד כמה שיותר תורה, ככה נצליח לעבור את בתקופה בשלווה בעזרת ה׳.


בברכת שבת שלום
עמירן דביר (דבורקין) הלוי

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר