כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
בבקעך ים סוף עמך ראו:

בראשות הגר"ב פינקל: מעמד ישועות נורא בערב שביעי של פסח

כמדי שנה השתתפו אלפים במעמד הסגולה שהנהיג ומסר מרן רבינו שר התורה זלה"ה • המעמד הנורא התקיים בראשות הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל • זעקה ותפילה בדמעה לעורר רחמים על מצפי הזיווג הממתינים לישועה • למעמד קדם סדר לימוד שלוש שעות ברציפות ע"י המוני לומדי רינה של תורה • ויבקעו המים!(חרדים)

(צילום: דוד זר)

מעמד הישועה האדיר שהנהיג מרן שר התורה זצוק"ל למען מצפי הזיווג, התקיים בהיכלו של הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, אשר מרן שר התורה סמך ידיו עליו לעבור לפני התיבה במעמד הנורא שתיקן, ומסר לו מפתח של זיווגים, כנודע לרבים שזכו להיפקד באותות ובמופתים גם במקרים קשים ומורכבים.

כבר בשעות הבוקר המוקדמות של ערב יום טוב, המה בית המדרש 'באר שבע' - השוכן כבוד בסמיכות למעון רבינו רבי בנימין פינקל - משאגת קול התורה. עשרות מופלגי תורה מלומדי רינה של תורה התייגעו בעמל התורה של ג' שעות רצופות כאשר הורה זקן מרן שר התורה זצוק"ל לזכות לכוח אורייתא לבקוע את הים ולפקוד בדבר ישועה ורחמים את המצפים לישועה.

עם התקרב עת הרצון, מיד אחר חצות יום ערב שביעי של פסח, עלו המוני הלומדים למעון קדשו של הגה"צ, שם כבר המתינו עשרות מתפללים שביקשו להצטרף למעמד הנורא. כמו כן לבקשת הרבנית אשת חבר, הוכן מקום מיוחד לעשרות בנות ואמהות שחפצו להשתתף בעצמם במעמד המסוגל.

רטט עז עבר בציבור עת נפתח המעמד ע"י הגה"צ כשנפשו יוצאת מידי דברו בלשונות חז"ל והמדרש כיצד הקב"ה מצפה ושומע את שוועת עמו, כמו כן הפליג במעלת עמלי התורה וכוח תורתם ותפילתם שעושה פירות, ובמיוחד בעת הזו.

לאחר מכן נתעטף הגה"צ כשליח ציבור - שליחם של רבבות אלפי ישראל, לעבור לפני התיבה לשכך כעס וחימה, כאשר המוני עמלי התורה מסביבים אותו כחומה, להחיש ישועה - מן השמיים לרחמה.

הגה"צ פתח באמירת סדר התפילה כפי שקיבל מידיו אמונה ממרן שר התורה זיעוכי"א, כאשר קודם כל פרק ופרק מקדים מרן בסילודין בהכנה דרבא במעלת וסגולת הפרק הזה כפי שקיבל ושמע מרבותינו וממארי דרזא, ואז פותח באמירת המזמור בהשתפכות הנפש וקול בוכים, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ותעל זעקתם אל האלוקים השמימה.

חרדה ורעד אחזו בציבור עת הגיעו לאמירת מזמורי התהלים לפי סדר האותיות 'זווג' ו'ילד', אז עורר הגה"צ בקול נשבר והשתפכות הנפש על צרת עמו ישראל במצב הדור, כשאלפים ורבבות ממתינים לזווג ולפרי בטן, שופכים לב נכחך כמים ומורידים כנחל דמעה בתחינה להיפקד ולהיוושע – אך גברה מידת הדין ואין להם מושיע... למשמע דברים אלו נפרץ סכר הדמעות, וימלא הבית בקול זעקה וחינון, וייהום מסערת נפשם ושוועתם של כל משתתפי המעמד הנורא, שלוחיהם של אלפי ישראל ויהי המקום לחרדת אלוקים.

בכוונה ובריכוז מיוחד הוזכרו כל השמות והבקשות בעת אמירת ה'יהי רצון' שאחר התהילים בכוונה גדולה, כשהגה"צ ועמו עמלי התורה מבקשים עבור שם אחר שם במתינות ובפרטות, 'עמך לפניך יעבירון, והמה בתווך יעבורון' במשך שעה ארוכה כשלאחריהם נשמעו זעקות יג מידות דרחמי ו'אנא ה' הושיעה נא' בקול שוועה וחינון.

מיד לאחר מכן נשלמה הסגולה הנוראה באמירת 40 שיר השירים בקול נגן כפי שהנהיג מרן שר התורה בחייו, וכנודע ממארי דרזא ובעלי הקבלה סוד סגולת אמירת שיר השירים 40 זמנין להחיש ישועה.

המעמד הנורא הסתיים בשירת 'תהא השעה הזאת' בקול רינה וישועה, בתחושה עילאית מרוממת להודות ולהלל על כל דברי שירות ותשבחות, על גודל הזכות לראות את המראה הגדול הזה באותות במסות ובמופתים, כמאמר חז"ל 'ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי', וכאשר רבו המה המעידים על הישועות הנוראות שזכו להם בכוח התפילה המסוגלת הנודעת לישועה ולזיווגים הגונים.

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר