ישראל במלחמהישראל במלחמה
מיוחד ל'כיכר השבת'

סגולה לשפעת: חוששים מגזירות רעות? קבלו סגולות שיצילו אתכם

השפעת מכה ואסונות רבים פוקדים את הציבור החרדי. לצד החיזוק כהוראת גדולי ישראל, יש לא מעט סגולות שיכולות לסייע. הרב חיים פוקס מגיש מדריך מיוחד: שמות קודש ועשב הרוט"א (סגולות, יהדות)

הרב חיים פוקס | כיכר השבת |
(צילום ארכיון: Wissam Nassar/FLASH90)

"הוֹי כִּי גָדוֹל הַיּוֹם הַהוּא מֵאַיִן כָּמֹהוּ וְעֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ" (ירמיהו ל, ז)

פעם הייתה תחושה שהציבור שלנו חסין, שאין מה לדאוג וכל מי שילך בדרך טובה לא יינזק עד כדי כך שאם קרה אסון כזה או אחר היינו צריכים לתרץ לעצמנו למה קרה האסון, ובשונה מציבור אחר היינו מחפשים איך לתקן את המעוות וקודם חיפשנו בנו. חיינו באופוריה כזאת שנים רבות עד לאחרונה אנחנו חווים בציבור שלנו, ובכלל היהודים, צרות רבות ואסונות, מחבלים אכזריים ומגפות שונות שלא ציפינו.

ואני בטוח שזו תחושה של כולם, שהיום לקראת הישורת האחרונה הקב"ה נוהג בבניו ביד קשה ואין מי שיברח ממנו וכך גם חכמים אומרים (סנהדרין דף צח עמוד ב) אמר רבי יוחנן: ייתי ולא איחמיניה.

אך הנביא מנחם אותנו ואומר "הוֹי כִּי גָדוֹל הַיּוֹם הַהוּא מֵאַיִן כָּמֹהוּ וְעֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ" (ירמיהו ל, ז) ואל לנו לשכוח את נבואת ישעיה שאמר לחזקיה מלך יהודה כי מת הוא ולא יחיה וארז"ל כי מת הוא בעוה"ז ולא יחיה לעוה"ב. א"ל חזקיה: אמאי? אמר ליה ישעיה: משום דלא עסק בפריה ורביה. אמר ליה א"כ הב לי ברתך. א"ל ישעיה כבר נגזרה הגזירה. א"ל יחזקיה בן אמוץ כלה נבואתך וצא כך מקובלני מבית אבי אבא (דוד הע"ה) אפי' חרב מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים. שאם כבר נגזרה הגזירה ואין עוד תקוה למה זה שלחך ה' אלי וכי יש לו בשורה טובה לבשרני.

לכן אל לנו להתייאש אלא להמשיך לבקש מאת השם שאפילו בשעת צרה זו יעזרנו ויושיענו וידוע שתפילת צדיק עושה הרבה ולכן יש ללכת לגדולי הדור ולבקש עוד ועוד ולעשות עוד ועוד מאמצים והשתדלויות לתיקון העוון.

ולכן באנו כאן לתת לכם עוד כמה סוגי השתדלויות שתוכלו להוסיף ואי"ה בזכותכם ניוושע כולנו אמן.

לביטול גזירות

בספר אביעה חידות (מערכת ב ע"מ כ"ח) מביא סוד גדול ונורא לביטול גזירות רעות ח"ו ומנוסה עפ"י הקבלה.

יכתוב שם זה בקדושה ובטהרה ויתלה על צוארו ויראה פלאות. וזה השם: וי"ה ו"ה י"ה וה"ו וה"ו ו"ה ו"ה הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו מסכ"י.

וגם מגלה לנו ששם המלאך גזרי"אל הוא המלאך הממונה על הגזירות ומבקשים מאת ה' בשם סי"ט ואהיה כלול כזה אסהיטה לבטל כל גזרות רעות רח"ל.

וגם בספרו האח נפשנו (מערכת ס' עמוד רג) מפרש את השמות נעורירון צדנלבש קדסמגת אלו ג' שמות מועילים לזמן מגפה ב"מ ומוצאם מפסוק זה "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יִשְׂרָאֵל אֲבִיהֶם אִם כֵּן אֵפוֹא זֹאת עֲשׂוּ קְחוּ מִזִּמְרַת הָאָרֶץ בִּכְלֵיכֶם וְהוֹרִידוּ לָאִישׁ מִנְחָה..." (בראשית מג, יא) ויכוין בשם הראשון "מְעַט צֳרִי וּמְעַט דְּבַשׁ נְכֹאת וָלֹט בָּטְנִים וּשְׁקֵדִים" (בראשית מג, יא) ויכוין הב' והשם הג' יוצא מפנים שם שני.

וזה הפסוק יאמר קודם זריחת החמה ואחר שקיעת החמה ויכוין באלו השמות. ועיינו בהמשך לראות כתב ידו של רבי חיים ויטאל זצוק"ל קמיע זה ונקודותיו.

ספר האח נפשנו (מערכת ע' עמוד רכ-א)

רוט"א

א עשב הנקרא רוד'ה מועיל לעין הרע ולבטל הכישוף ויש לו שם קדוש רוט"א ויכוין הנושא זה העשב בשם זה וטוב לו וגם מועיל למגפה הרב ככר לאדן דף רע"ה וכתב הרב אמתחת בנימן וז"ל טוב מאד לומר זה הפסוק בכל יום וירא ישראל את היד הגדולה וכו' עד ובמשה עבדו ויכוין ר"ת של הפסוק זהגימטרייא רוט"א שם הקדוש יע"ש וגם הוא גימט' רי"ו היוצא מפסוק ויעבור ר"ל דיעבור לו כל חולי וכל מכה ומעין הרע:

עוד שם סגלוה לדבר ומגפה ב"מ הראה לי אדמו"ר הרה"ק מו"ה יוסף הכהן שליט"א שמצא כתוב בס' הקדוש משנת חסידים מהרה"ק מהרע"ח ריקי לילך ביום הרביעי בתוס' הירח קודם זריחת השמש במקום צמיחת העשב רוטא ויאמר ויהי נועם יושב בסתר כולו ואחר כך יאמר אני לוקט אותך בשם ה' אלקי ישראל שמירת פב"פ מן הדבר ומן המגפה ואחר זה תחתוך להרוטא במטבע של זהב וכתוב בקלף כשר פסוק ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה ולא יכתוב אות אחר אות כדרך הכתיבה אלא אות תחת אות ובין כל תיבה ותיבה יכתוב ה' הויות גם כן אות תחת אות כזה:

(צילום: מתוך כתב ידו של רבי חיים ויטאל זצוק"ל)

ובתוך הקמיע הלז יתן העשב רוטא ויתנוה למי שנלקט עבורו וכ"ז שנושא הקמיע הלז הוא בטוח שינצל מדבר וממגפה ב"מ וכל מי שאין לו קמיע הנ"ל ירחיק א"ע ממי שהוא נגוף וממלבושו ומשכונתו, ע"כ (ועיין יקוו המים דף כ"ח בד"ה עד דיתי תמצא טעמו וכונ' של עשב רוטא דוקא). ושימו לב שעל הקמיע עצמו כתב בכתב ידו המילה "רוטה"

ועוד כתב מהרח"ו ז"ל בשער הגלגולים (דף מ"ח) סגולה למנוע דקירות של ערבים וז"ל עשב הדודאים והוא בלשון תרגום "וברוחין" וכן הוא בלשון ערבי "יברו"ח" ומוציאים פירות הנקראים תפוחים שוטים. הנה אתייחס למעלה בלהט החרב המתהפכת ולכן נקראים תפוחים שוטים ולכן גורמים שטות לאדם האוכלם כנודע וסגולתם הוא שאם יכרכום תוך קלף צבי ויתלום בצואר האדם יועילו שאם ירימו החרב על האדם הנושא אותם להרגו תתהפך החרב על האדם ותהרוג בעליה. גם קליפת התפוחים האלה יבשים וכתושים לאבק דק מאוד, לכחול העינים, רעות ועיין שם באורך בסגולת העשבים:

ומתוך ספר קבלה מעשית לחכמי אשכנז מרבותיו של הבעל שם טוב שיוצא בקרוב מאת הרב חיים פוקס שליט"א, נביא כמה סגולות וכוונות.

שם נגד יכש בגי' כסא הרחמים כי על כסא הרחמים חקוק שם זה ואם יש ח"ו איזה מורא וגזירה יזכר שם זה ולא יוכלו להזיקוך השונא:

עוד אחד לגזרה רעה, תעמד במקוה ואמר מבקש אני מכם כל מלאכי רחמים וכל מלאכי השרת וכל מלאכי עליונים וכל מלאכי המפארים והמיוחדים שתבואו לעזרתינו ותצילנו מכף אויבינו שלא יוכלו להזיקנו בשם הקדוש והגדול של מ"ב כו' ושם נשמתו כו' אץ קן נש בג כו' וצא מן המקוה ויתבטל הגזרה:

נוסחא אחרת: יאמר "בשם הגדול רחש תמף שרת בשכמלו ויאמר ג"פ אבג יתץ כו' כנ"ל ודבר זה בחנוהו שרצו להרג את כל היהודים ועמד א' במקוה ואמר כל הנ"ל ולא מצאו פתח עיר":

תהלים החיד"א

אמנם הכותרת היא תהלים החיד"א אך הוא היה נודע עוד לפני כן בשמו האמיתי 'ליקוטי תהלים', ואינו תהלים החיד"א כלל שכבר היה לפניו, רק לאחרונה נקראת על שמו הואיל והוא מזכירו כמה פעמים כדלקמן. וזהו ספר תהלים כולו מסודר על פסוקיו לפי אותיות האלף בית.

"הנה באמת כבר מבואר מקורותיו וסגולותיו בהקדמת תהלים הנ"ל, כל מדפיס בלשונו, ואלו מהמקורות:

בס' קיצור של"ה (בסופו ) כ' בזה"ל: שמעתי מחכם א' ממדינת פולין מה שראה שפעם א' היה צרה גדולה ב"מ על העיר ואמר החכם שלהם שיאמר כל א' וא' אותן פסוקים תהלים באותיות של שם אותה העיר ר"ל, ע"ד משל אם העיר נקראת רוטינבורג אמרו כל הפסוקים שבהלים המתחילים באות ר' ואח"כ כל הפסקים שמתחילים באות ו' ואח"כ פסוקים שמתחילין באות ט' וכן כולם עד גמירא והוא סגולה אמיתית בעזרת האל יתברך, ואמר אותו החכם שכן הוא קבלה בידי ממקובל גדול שזהו סגולה לכל הצרות שלא יבואו".

ורבינו החיד"א בריש ס' יוסף תהלו (מעלות תהלים טז) כ': לחולה ילמדו י' אנשים פסוקי תהלים המחילים בכל אות מאותיות שמו, וכמו"כ בספרו סנסן ליאיר (סי' יא) בין הדברים המועילים לרפואה (אות ב) הביא: 'ילמדו פסוקי תהלים מאותיות שמו מס' לקוטי תהלים.', ובספרו כף אחת (סי' ה) הביא תפילה לומר 'אחר פסוקי תהלים באותיות שם החולה'.

והגר"ח פלאג'י בספרו הכתוב לחיים (בהקדמה) כ' בזה"ל: 'מה שנהגו ללמוד ר"ת של השם או שם העיר מהאלפא ביתא של אשרי תמימי דרך הנה בקשל"ה ומדרש תלפיות כ' דצריך כל הא"ב של כל התהלים דכך קבלו... עי"ש ולפי"ז צריך שיחזרו אחר ס' לקוטי תהלים שסידרו על סדר אלפא ביתא לזכות את הרבים'.

ובס' ימלט נפשו (סי' ו אות ב) הביא: נמצא בספרים ישנים גם חדשים ויקרים, שכל מי ששד"י לו המר, ומדת הדין פגעה בו בתוכחות מוסרים, ימהר יחיש לקרוא בספר איש האלהים בתהלים, כל הפסוקים המפוזרים ומסוגלים לעתות בצרה. הסגולה המשובחת המעולה לאדם לקרות כל פסוקי איש על שמו למשל אם שמו שלום, יקרא כל הפסוקים המתחילים באות ש', ואח"כ יקרא כל הפסוקים המתחילים באות ל', ואח"כ של אות ו', ואח"כ של אות מ'. ונמצא כמה ס' דכל פסוקים תהלים מסודרים סדר א"ב, למען תהי' תפלתם שגורה בפיהם. ורבותינו ז"ל ננו עדותם ויצדקו כי טובם הם לפתוח ארובות השמים... כי כן מקובל מגאוני קדמאי שהסדר הנ"ל מסוגל הרבה על כל צרה שלא תבא".

ואחרון חביב לחש שעבר מדור לדור אצל המקובלים שבידוע שהוא עוזר וסומך ואם אינו יודע לכווין כמו המקובלים יבקש רק בליבו ולא יוציא בפיו

לחש להרב מוהר"ר יהודה קצין זצ"ל זיע"א מח"ס מחנה יהודה

בשם ה' אלהי האלהים ואדוני האדונים שברא עליונים ותחתונים. וברא שרפים ואופנים וחילותיהם הוא המלך האדיר, הברוך, הגדול, הגבור והנורא. ההוד וההדור. הותיק, הזך והזוכר. החומל החנון. הטוב והטהור.הישר והיחיד. הכביר הכבוש עונות. הלובש צדקות. המלך המרומם המוחל, הנורא והנשגב. הסומך והסועד, העוזר העונה בעת צרה, הפוקד עקרות, הפודה האדיר, הצדיק הקדוש ורם, הרחמן הקרוב, השלם השומר התם התומך, הוא יציל את עמו ישראל למקטן ועד גדול, מזכר ועד נקבה, מאיש ועד אשה, מעולל ועד יונק. ובכללם תציל לפלוני בן פלונית, להועיל ולהציל ולשמר ולעזר ולמלט ולפלט לפלוני בן פלונית מכל רוחין בישין, ומכל רוחין מסאבין ומכל קרין וקרינה, ומן תבע ותבעה, אשר תהיה כדמות איש או אשה או כדמות עוף מעופף ומרחף, ומארבע כתות השדים. מלילית וכת דילה, ומאגרת וכת דילה, בכח מחנות שמותיך הקדושים והטהורים דסימניהון ארגמ"ן אוריאל רפאל גבריאל מיכאל נוריאל. אתון מלאכין קדישין שמרו ועזרו ונצרו ומלטו והצילו עמו בית ישראל ובכללם תצילו לפלוני בן פלוני. מכל מין פחד ובהלה ובעתה אשר יפחד בין ביום ובין בלילה, בין בבקר בין בערב ובין בצהרים, בין בחשך בין באור, בין בביתו בין בשדה, לא יירא ולא יפחד. ולא יבהל, ולא יבעת לא ער ולא ישן, לא בחלום ולא בהקיץ, ויישן שנה של נחת ולא של צער. ולא יבעתוהו ולא יבהילוהו חלומות רעים והרהורים רעים. בכח השם הגדול והקדוש << ברוך הוא.

אנא ה' אלהי ישראל יושב בעליונים ושליט בתחתונים. קרוב לכל קוראיך ונדרש לכל דורשיך ולכל שואליך. ומצוי למבקשיך באתי להפיל תחנונים לפני כסא כבודך. בזכות ע"ב שמותיך הקדושים ורי"ו אותיות הקדושים והטהורים דסימניהון ויעבר – ע"ב רי"ו תציל כל עמך בית ישראל, ובכללם תציל לפלוני בן פלונית מכל רוחין בישין ומסאבין, צפרירין טהירין, רחשיים שמימיים ארציים רוחניים עפרייים תמימים, הנמצאים בבתים ובחצרות, בשוקים וברחובות, בכפרים ובעירות, ובמדברות בהרים ובגבעות, במים ובימים, ובנהרות ובמקואות ובמרחצאות ברפש וטיט. ואם יראוהו אל יגיעוהו. וסתם וחתם פיהם. וקצץ רגליהם שלא להזיק לשום בר ישראל. ולא לפלוני בן פלונית, לא לו ולא ליוצאי חלציו ולא לצאצאיו מעתה ועד עולם. בכח השם דהוא רשים על עזקתיה דשלמה מלכא. דהוא גליף וחקיק.

אנא בכח השם הנזכר ינצלו עמך בית ישראל, ובכללם תציל לפלוני בן פלוני. משד ומשדה ומשדין ומשדתין, ומלילין ולילתין. ומן המזיק ומזיקין ועל ועלעולין ובלבול ובלבולין. בכח שמות הקדש ינצל מעין הרע כיוסף הצדיק דלא שלטא ביה עינא בישא. ומכל מיני גזרות קשות ורעות שבעולם. בכח שמותיך הקדושים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום.

מתוך ספר "סגולת אמת" שיוצא בקרוב מאת הרב חיים פוקס

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר