ישראל במלחמהישראל במלחמה
חפצים של אדמו"רים

המיטה, הבובה, הגרביים והגארטל ה'קדושים' - שנמכרו בסכומי עתק

האם לחפצים של אדמו"רים ורבנים יש בהם גם ערך של "כלי קודש" ו"סגולה" - או רק ערך כספי רב בשל הבעלים הקודם של החפץ? | ישראל שפירא במסע אל חפצי הקודש שנמכרו בסכומי עתק (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
גארטל, גרביים ובובה (באדיבות בית המכירות ווינערס, בית המכירות קדם)

הדים רבים עוררה החשיפה בשנה שעברה של סברת הגאון ר' יושע בר סולובייצי'ק, אודות בקשתו של אחיו רבי רפאל לרשת את הסטנדר של אביהם הגדול הרב מבריסק, וטענתו של ר' יושע בר שאין כלום בסטנדר ומדובר בעבודה זרה ויש לשרוף את הסטנדר.

מגזין שבועות המלא - כנסו עכשיו

המקור לדברים הללו, הוא עורך הדין מנחם ינובסקי שטיפל בצוואת הרב מבריסק וכתב זאת בספרו 'חיים בסערה'.

(כאגב, נמליץ למשפחות אצולה של 'גדולים' ו'אדמו"רים' להחתים את העורך דין העוסק בירושת אביהם הדגול על צו סודיות, מחשש שבעוד שנים רבות יתפרסמו פרטים עסיסיים מתוך הדיון בין הבנים).

את הרדיפה של גבירים כאלו ואחרים אחרי חפציהם של גדולי ישראל היטיב להגדיר זאת הרב יונתן שוורץ וסיפר שמאן דהוא ביקש מרבי יואליש מסאטמר זצ"ל לקנות את מכנסיו, כדי שינצל מחיבוט הקבר, ואמר לו רבי יואליש בלשונו הטהור: "אני יכול לתת לך את מכנסיי, אבל תדע לך שלמעלה מפשיטים את הבגדים ואחרי זה מכניסים את המכות...".

היו שהגיבו לפרסום דבריו של רבי יושע בער סולובייצ'ק שהתבטא ואמר שהסטנדר של אביו הרב מבריסק הוא עבודה זרה, ויש לשורפו, וטענו שהכתבה נכתבה מתוך הסתכלות ליטאית מובהקת.

יש להגיב לדבריהם שלא כך הוא, שכן באותה כתבה צוטטה והובלטה דעתו של רבי רפאל סולובייצ'יק בן 'הרב מבריסק' שכל ימיו התפלל לפני הסטנדר, והעיד שהוא מרגיש שהתפילה היא אחרת כשמתפלל על סטנדר הספוג בדמעותיו של אבא, כך שמדובר במחלוקת פנים ליטאית, ולא כל הליטאים מקשה אחת.

גם "מתנגדים" קיצונים יודו בכך שחפצים של גדולי ישראל ואדמו"רים שווים הון רב, כפי בדיוק ולהבדיל אלף אלפי הבדלות ברחבי העולם חפצים של ידוענים הנמכרים במחירים מופרזים. האייפד של האפיפיור נמכר בעשרות אלפי דולרים, מעיל של הזמר המפורסם מייקל ג'קסון נמכר בלא פחות מ-65,625 דולר. שמלות של 'נשים ידועות' מרחבי העולם, ונעליים של שחקני כדורגל יכולים לנסוק במכירות פומביות ליותר ממיליון דולר.

הנכרים שרוכשים חפצים אלו מהידוענים, ברובם המוחלט לא סבורים שיש "הילת קדושה" או "סגולה" כל שהיא למחזיק בחפצים אלו. חלק מהקונים הינם עשירים, וחלקם סוחרים שמודעים לכך שבעוד אי אלו שנים המחיר יעלה, והקניה תתברר כהשקעה מניבת פירות.

הדיון הוא האם לחפצים של אדמו"רים ורבנים יש בהם גם ערך של "כלי קודש" ו"סגולה", או רק ערך כספי רב בשל הבעלים הקודם של החפץ.

דוגמאות לא חסר: תחת הכותרת "עלי הניח צדיק ראשו – מיטת קדשם של כ"ק האדמו"רים מסקווירא בעת שהותם בבני ברק", מכר בית המכירות בראנד מיטה עליה ישנו האדמו"רים לבית סקווירא בביקורם בעיר בני ברק, במחיר 8,500 דולר.

כשפורסמה המכירה הפומבית, פניתי אל מנהל בית המכירות ר' חנוך בראנד שיואיל להסביר לכותב השורות, איזו קדושה יש במיטה עליה ישן צדיק כזה או אחר?

ר' חנוך בראנד אמר לי: "לא חסר עבודת הקודש של צדיקים גם בשעת השינה, וכפי שאני מכיר אותך, אתה תמצא מקורות לכך".

אכן מצאתי מקור מדהים מספר 'זכרון יהודה' על הרה"ק רבי יהודה מדזיקוב אותו כתב תלמידו כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בין הדברים הובא המעשה הלא יאמן הבא:

"היה צדיק אחד שעבודתו היה על ידי שינה, שרוב היום היה ישן, וכשהיה בא איזה הזכרה אליו, היה לו חלון על יד מיטתו והיו דופקים על החלון, והיה פותח ואמרו לו האזכרה והיה חוזר לישון כך היה עבודתו".
"צדיק אחד שעבודתו היה על ידי שינה, שרוב היום היה ישן" (מתוך ספר 'זכרון יהודה', אוצר החכמה)
ספר 'זכרון יהודה' בו הובאו "אמרות טהורות אשר יצאו בקדושה וטהרה וכו" (אוצר החכמה)

אם בספר 'זכרון יהודה' החסידי לא פירטו על מהות "עבודת השינה", בספר "תורתו מגן לנו"[1] שנוסף לו "קנייני חיים" עובדות והנהגות מרבינו שר התורה שליט"א" [זצוק"ל] הביא במדויק על "עבודת השינה" של מרן שר התורה זצוק"ל.

אירע ששאל הנכד את הגר"ח מדוע עשה סיום על מסכת שלא למד בתקופה האחרונה? וענה לו הגר"ח שהוא חלם חלום שלומד מסכת ברכות ומסיימה, והסתפק שמכיוון שזה תשעת הימים האם מותר לו לשתות יין על סיום זה שנעשה בחלום.  

עוד הביא ששמע מנכדו שאירע והגר"ח התעורר משנתו וביקש שיביאו לו עט כדי לכתוב תשובה, ונתברר שבחלומו נתעסק באיזו שאלה שנשאל במכתב, וכשנתעורר ביקש לכתוב תשובה לשאלה.

מעניין ביותר בכמה תימכר מיטת קודשו של מרן שה"ת זצוק"ל עליה חלם שלמד את מסכת ברכות בלילה.

מתברר, שכחלק ממכירת החפצים שנמכרים בבתי המכירות אותם החזיקו צדיקים, לא נעצרים בצדיקים בלבד, אלא גם בנשותיהם ובילדותן. תמורת 2000 דולר בית מכירות קדם מכר 'בובת דוב' שקנה האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש במתנה לנכדותיו האחיות חנה, חיה מושקא ושיינא שניארסון, וכמו בכל מכירת חפץ עתיק, חובה להציג ראיות לאמינותו של החפץ. לכך הוצג במכירה אישור באנגלית חתום בעברית בידי האחות הבכורה הרבנית חנה גורארי' בהאי לישנא:

"אני מעניקה בזאת במתנה... את בובת הדוב מתוצרת חברת Steiff הגרמנית שסבא שלי הרש"ב קנה לאחיותיי ולי במתנה בזמן ביקורו בגרמניה. אבי [הריי"ץ] עשה חור קטן באחת מרגליו של הדוב, כדי שלא יהיה בו חשש עבודה זרה[2]".

(באדיבות בית המכירות קדם)

תחת הכותרת: "יקר המציאות" נמכרה כיפה עם פיסות בד שנלקחו מבגדיהם של שלושה אדמו"רי חב"ד ליובאוויטש - האדמו"ר הרש"ב, האדמו"ר הריי"צ והאדמו"ר רבי מנחם מענדל. הסכום הגיע ל-$15,860 בבית המכירות ווינערס.  

כיפה עשויה משרידי כיפות של אדמור"י ונשיאי חב"ד (באדיבות בית המכירות ווינערס)

בימים אלו מוצעת למכירה בבית המכירות ווינערס ה'וואסע זאקען' של האדמו"ר רבי יענקל'ה מפשעווארסק. המדובר על שני זוגות גרביים, שחורות ולבנות, של האדמו"ר רבי יענקל'ה מפשעווארסק אותם לבש על גופו ממש ללא שום חציצה.

בבית המכירות ווינערס מדגישים שיש אישור חתום מאת משמשו של הרבי בשנותיו האחרונות, ר' שלום יעקב ישראל וישורון כהנא, על אותנטיות החפצים שאכן הצדיק חבשם לרגליו הקדושות.

בכמה ימכר ה'וואסע זאקען' של האדמו"ר רבי יענקל'ה מפשעווארסק? (באדיבות בית המכירות ווינערס)
הגארטעל הלבן של האדמו"ר מריבניץ נמכר ב $9,150 (באדיבות בית המכירות ווניערס)

על קדושת האבנט, מפורסם הסיפור על הרה"ק מאפטא שחגר את הרה"ק מרוז'ין באבנט בהפטירו "אני מקיים בזה מצוות גלילה". כידוע, הבעל שם טוב כאשר היה רוצה להציל מישהו ברוחניות או בגשמיות, או לגרום לו לקפיצת הדרך היה מצווה עליו "אחוז באבנטי!".

כותונת בד שלבש הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא (בית המכירות תפארת)

תחת הכותרת: "קודש קדשים!" נמכר - 'העמד' כותנת בד של הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא, מגדולי צדיקי הדור הקודם, אשר העניקה במתנה לתלמידו הקרוב. נמכר ב-7500 דולר.

[1] הערות וביאורים בסוגיה דרשב"י

[2] יש לציין שהרבי האחרון של חב"ד אסר על ילדי חסידיו להשתמש מכל וכל במשחקי חיות טמאות.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר