להגביה עוף

פרשת וארא: רוצה להיגאל? תצעק!

בכל דור הקב"ה נותן 'מורה' דרך, שהם גדולי הדור צדיקי אמת, הם ה'שופר' של הקב"ה, שמבשר טוב, משמיע ומראה את הדרך מגלות – לגאולה / מאמר לפרשת השבוע לפי תורתו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב (יהדות)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
(צילום: להגביה עוף)

משה רבינו שואל את הקב"ה: "למה הרעותה לעם הזה"? שלחת אותי לפרעה כדי לגאול את עם ישראל, והוא – רק מכביד את עולו!

הקושי 'חונק' - רגע לפי הגאולה!

הרגע הכי קשה, הוא - רגע לפני הגאולה!

החושך הכי חזק הוא לפני זריחת החמה, כך גם - בחיי האדם.

הקב"ה טבע בבריאה 'חוקי חיים', לפני שמגיעה הגאולה ויוצאים לחרות, בדיוק אז, יש את הקושי הכי חזק – עד מחנק!

למה זה 'עובד' כך?

אין גאולה בלי - 'חבלי לידה'!

נהוג לומר, שבשביל שנוכל לומר 'מזל טוב' על הרך הנולד – צריך צעקה! דווקא הצעקה מולידה את ה'מזל טוב' המיוחל – מביאה גאולה.

רבי נתן אומר, שבסוף הגלות הקושי והיסורין, רק – יגברו.

ליצר הרע יש תפקיד 'חשוב' ברגעים אלו, הוא עובד 'במרץ' - ליאש את האדם מהגאולה. יש לו נאומים משתנים, אך קבועים: אין שום סיכוי! אין תקווה! חבל על המאמץ – בסוף תתאכזב! 'מה שהיה הוא שיהיה'...

החשיבה השלילית, היא - כפירה ממש!

מעשה אבות – סימן לבנים:

כשהקושי גובר – הגאולה קרובה! תחזיק ממעמד! רק עוד קצת!

הכל בשביל הניסיון ובשביל – הבחירה!

האדם חי ב'הסתרה' והאמת נעדרת, והוא לא יכול להבין את דרכיו ומידותיו של ה' יתברך, אומר רבי נתן:

"שזה עיקר האמת, מבחינת - כולו אחד, כולו טוב, כולו קודש".

אם האמת היתה בהירה וברורה, האדם היה עושה מיד את רצון ה', אבל, אומר רבי נתן שחייב שיהיה לאדם בחירה, כי עולם ה'בחירה' צריך להתברר: "בכל דור ודור עד - שיבוא המשיח".

רק כשהמשיח יבוא, האמת תתגלה בשלמותה:

יצר הרע צדק בדבר אחד - 'מה שהיה הוא שיהיה' – כמו ביציאת מצרים, גם היום - אנו בדרך לגאולה, וכל מה שקורה, הוא – בשביל הבחירה.

מנהיגי הדור – סוללים את הדרך לגאולה

לא צריך להבין כי אי אפשר להבין את - דרכי ה'!

הקב"ה לא נתן לעם ישראל להתמודד לבד מול פרעה, הוא שלח את משה רבינו: מורה דרך – שיוציא אותם מגלות לגאולה.

אכן, משה רבינו מוציא את עם ישראל מגלות לגאולה - כך בכל דור ודור.

משה רבינו סלל את הדרך לגאולה – לדורי דורות.

בכל דור הקב"ה נותן 'מורה' דרך, שהם גדולי הדור צדיקי אמת, הם ה'שופר' של הקב"ה, שמבשר טוב, משמיע ומראה את הדרך מגלות – לגאולה.

אבל... הדרך לגאולה מלאה קושי ויסורין, היא עוברת דרך שבילים מפותלים ומעוקלים, ודורשת מאמץ ועבודה קשה – אין דרך אחרת!

"ה' הוא האלוקים" – הכל אחד!

תשובת ה' למשה: "וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו - אני ה'".

הקב"ה אומר למשה - הכל זה אני!

"אלוקים" – מידת ה'דין', ו"ה'" – מידת 'רחמים', כי:

"ה' הוא האלקים" – הכל אחד!

מידת הדין ומידת הרחמים - הם אחד! והם - האמת לאמיתה.

האמת הזאת – נסתרת ומכוסה מעיני בשר ודם! משה רבינו ראה שלא ניתן להבין את האמת לבד, כי אם האמת הייתה בהירה וברורה:

לא היה לאדם ניסיון, ולא היתה לו – בחירה!

הדין והחסד הם טוב מוחלט – אני ה' לא שיניתי!

כשיודעים שהדין והחסד הם – אחד!

אדם שיודע ומאמין שהכל אחד, ומודה לקב"ה במצב של דין כמו במצב של חסד – יוצא לגאולה.

ע"י ההודיה הצרות מתבטלות, ומגיעה - הגאולה, כמו שכתוב:

"בה' - אהלל דבר, באלוקים - אהלל דבר".

כי ההודיה – מצמיחה ישועה!

האדם מתמודד בכל רגע: "ותכבד העבודה" – בכל רגע שהאדם רוצה להתחזק, להאמין ולהודות - הקושי והניסיון מתחזקים – ותכבד... אי אפשר להמשיך... איזה יאוש...

נקודת הבחירה - ברור האמת

הנסיון הוא בשביל – הבחירה, האדם צריך לברר בכל פעם:

מהי ה'אמת לאמיתה'? מה רצון ה'?

עיקר גילוי ידיעת ה' הוא דווקא - מתוך הבחירה.

אם האדם מצליח לברר ולגלות מה האמת ומה השקר - השקר נמוג ונעלם, והוא בוחר את הבחירה הנכונה, ולכן:

אם לא היתה בחירה – לא היה ניתן להגיע לאמת!

התגלות ה' בעולם מגיעה דווקא ע"י שהאדם בוחר באמת - לעשות את רצון ה', ואז, שם ה' מתגדל ומתגלה בעולם.

"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

תכלית הבריאה – גילוי מלכות ה' יתברך

כל הניסים והנפלאות, האותות והמופתים שהקב"ה עשה לעם ישראל כשהוציא אותם ממצרים, היו כדי לגלות לעולם את גודלו, יראתו ומלכותו, כמו שכתוב: "למען תדע כי לה' הארץ".

הקב"ה רוצה שמלכותו תתגלה בעולם, וכולם יכירו וידעו "כי לה' המלוכה ומושל בגויים" - וייראו ממנו, כמו שכתוב: "ליראה את ה' הנכבד והנורא הזה".

עיקר הבריאה היא לגלות את מלכות ה' יתברך בכל העולמות, כך היה ביציאת מצרים, וכך יהיה - בגאולה העתידית.

עם ישראל נגאלו בזכות הברית לאבות הקדושים, שהרבו לצעוק ולזעוק לה', והקב"ה אמר: "וגם הקימותי את בריתי אתם וכו' וגם שמעת את נאקת בני ישראל".

הצעקה מולידה מוחין שמביאים - גאולה

בני ישראל לא היו ראויים להיגאל לפי מעשיהם, אבל, הקב"ה חמל עליהם, והאיר להם לפנים משורת הדין הארה נפלאה – הארת הדעת ע"י הצעקה.

בשביל להיגאל - צריך לצעוק!

הצעקה מצליחה - "להוליד את המוחין מתעלומתן" כשיש דעת – יש גאולה, כי:

אין גלות ואין גאולה אלא - בדעת.

רבי נתן אומר שהפרשה מלמדת מה צריך לעשות:

"שהם תופסים אומנות אבותיהם בידם, ובכל פעם הם צועקים אל ה', ועל ידי זה מכניעים בכל פעם - פרעה וחילותיו".

הצעקה – מולידה את ה'דעת' האמיתית – גילוי מלכות ה' בעולם! לעולם יש רק – מלך אחד!

מה שהיה הוא שיהיה – הגאולה קרובה!

פרעה התגרה בעם ישראל, בכל רגע שהכיר בה' – הכביד את ליבו, כך האדם עובר כל חייו ניסיונות, שרק מתגברים – לפני הגאולה.

רוצה להתגבר על ה'פרעה' שבך? תצעק!

הניסיונות ימשיכו ל'תקוף' שוב ושוב, כמו שניתן לראות שבכל פעם שפרעה נכנע, הוא התחרט וחזר אחורה: "ויחזק לב פרעה ויכבד את ליבו"

כך ממש! עובר על כל אדם - כל חייו!

בימות משיח - הצעקה תוליד גאולה

רוצה גאולה? תתפלל ותצעק! אם האדם לא יכול לעזור לעצמו, הוא צריך לחפש מי יכול לעזור לו, וזה רק – אחד!

קרוב היום: "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים, וייראו העם את ה', ויאמינו בה' ובמשה עבדו" זו – בשורת הגאולה!

וההמשך ידוע "אז ישיר" – שירה חדשה שבחו גאולים.

הפרשה כל כך אקטואלית לימים אלו, והיא מראה את הדרך לצאת מגלות לגאולה.

מה שהיה – הוא שיהיה! והבן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר